Loajalita nade vše kromě cti

Zdravotní péče je nejdůležitější veřejnou službou pro občany

Vůbec se nedivím lékařům a zdravotnickému personálu, že pořádají petice proti připravované změně v koncepci zdravotní péče ve Zlínském kraji. Připomenu, že to byla KDU-ČSL, která před lety podpořila převod nemocnic na akciové společnosti a dnes se diví, že některé nemocnice mají ekonomické problémy. A pokud pan hejtman mluví o pavlačových drbech, pak je jeho zodpovědností, aby zdravotníkům a zejména široké veřejnosti poskytl dostatek relevantních informací. Na straně druhé souhlasím, že je třeba přijmout konkrétní opatření, které pomohou stabilizovat ekonomickou situaci v nemocnicích a zároveň zabezpečí kvalitní veřejnou službu pro občany.

Poněkud problematické na připravovaných změnách vidím odklon od dříve schválené koncepce zdravotnictví, která se připravovala několik let a snahu o upřednostňování Baťovy nemocnice na úkor dalších tří okresních nemocnic. Ano, personální obsazenost je důležitá, tak jako je důležitá kvalifikovaná erudice lékařů a zdravotních sester. Nejde přitom pouze o měsíční příjmy, ale také o pracovní prostředí a zejména vztahy na jednotlivých pracovištích i mezi zaměstnanci a vedením jednotlivých nemocnic. To, co je nejdůležitější, je kvalita a dostupnost zdravotní péče pro pacienty a občany našeho regionu. Opravdu si nedovedu představit, aby k akutní péči byli pacienti nuceni absolvovat časově náročné cesty do vedlejších nemocnic.

Pokud hejtman tvrdí, že zastavil zlodějinu a nastartoval hospodaření, pak by měl dodat, kdo tedy byl tím zlodějem a kdo se podílel na ztrátovém hospodaření nemocnic. Pokud se krajem šíří petice a výhrady zdravotníků, pak nejde o vliv blížících se komunálních voleb, jak se snaží naznačit Jiří Čunek, ale o obavu ze zhoršení dostupnosti zdravotní péče i o zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců. Pokud by totiž připravovaná změna byla řádně a důkladně projednána s odbornou zdravotnickou veřejností, vedením jednotlivých nemocnic a zejména v zastupitelstvu Zlínského kraje, pak by nikdo „ nestrašil“. Opravdu se po negativních zkušenostech s převodem nemocnic na akciové společnosti zdravotníkům nedivím, že mají strach a obavy o budoucnost zdravotní péče v našem kraji.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014