Loajalita nade vše kromě cti

Základní problémy Zlínského kraje

V roce 2016 měl náš kraj 583 698 obyvatel, z toho 51% žen. Od vzniku Zlínského kraje klesá počet obyvatel migrací i přirozeným úbytkem. Největší úbytky obyvatel zaznamenaly Karolinka, Brumov-Bylnice, Vlašské Meziříčí, Bojkovice, Slavičín, Hulín a Vsetín.

V kraji se také mění věkové složení obyvatel a zvyšuje se průměrný věk. V roce 2000 bylo dětí do 14 let 16,6% a seniorů 13,7%, v minulém roce to bylo 14,8%, respektive 19,4%. Od roku 2000 se průměrný věk zvýšil o více jak 4 roky na 42,7 let. Přitom průměrný věk mužů byl 41 let a průměrný věk žen 44,3 roky.

Index stáří byl v roce 2000 82,3, dnes 131,1. To znamená, že senioři převyšují nad dětmi. Podle ČSÚ bude mít náš kraj v roce 2051 pouze 496 029 obyvatel s průměrným věkem 50,3 let, což by mělo být nejvíce mezi kraji v ČR. A index stáří má dosáhnout hodnoty 290, což má být opět nejvyšší v rámci naší země. Pozitivem je, že Zlínský kraj má nejnižší podíl cizinců, pouze 1,5%, má nejnižší počet rozvodů na tisíc obyvatel (2,1%). Ovšem počet živě narozených dětí je 10% na tisíc obyvatel, což je třetí nejnižší hodnota v České republice.

Průměrná mzda pracovníka dosáhla v roce 2016 26 246Kč (u mužů 29 317 Kč, u žen 22 499Kč). Medián měsíční mzdy (mzda uprostřed mzdového rozdělení) činil 23 363 Kč.

Je třeba také dodat, že na průměrnou mzdu zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců. Nižší mzdu měli zaměstnanci pouze v Olomouckém a Karlovarském kraji. Tato pozice se týká nejen průměrné mzdy, ale i mediánu mzdy. Naopak rozdíl mzdy ve Zlínském kraji oproti Praze činil 11 685 Kč v neprospěch našeho kraje. Nejvýraznější mzdový rozdíl mezi kraji byl u mezd řídících pracovníků.

Životní podmínky rodin se šetři podle EU-SILC na základě šetření rotačním panelem. Průměrný roční peněžní příjem domácnosti ve Zlínském kraji v přepočtu na osobu se meziročně zvýšil v roce 2016 z 139,5 tisíc Kč na 143,9 tisíc korun, ale ve srovnání mezi kraji je druhým nejnižším. Nejnižší čisté roční příjmy měly v Moravskoslezském kraji. Oproti celorepublikovému průměru byly příjmy domácností v našem kraji o téměř 21 tisíc Kč nižší.

Třetina domácností se skládá ze dvou osob, jednočlennou domácnost tvoří 22,1%, což je nejméně mezi kraji ČR. Domácnosti s jednotlivcem, které tvoří ženy, představují 15,4%. Skoro polovina osob v čele domácnosti je vyučena nebo má nižší střední vzdělání a téměř 10% má základní či neukončené vzdělání. Jednu třetinu domácností tvoří senioři bez pracujících členů. Dle subjektivních názorů jen 8,4% domácností vychází se svým příjmem snadno či velmi snadno. Na straně druhé má Zlínský kraj druhý nejnižší podíl domácností (5,6%), pro které náklady na bydlení nepředstavují vůbec zátěž.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014