Loajalita nade vše kromě cti

Výzva k transparentnosti předvolební kampaně

Výzva ČSSD k transparentnosti předvolební kampaně

Sociální demokraté, tak jako v roce 2014, vyzývají ostatní kandidující politické subjekty, účastnící se nadcházejících komunálních voleb ve městě Uherské Hradiště, aby zveřejnily veškeré výdaje na předvolební kampaň.

ČSSD je přesvědčena, že odkryté financování předvolební kampaně je zárukou budoucího efektivního a transparentního nakládání s veřejnými prostředky města. Zároveň slouží jako důležitá informace při rozhodování občanů města. Právě politické strany, které vložily do předvolební kampaně v roce 2014 nejvíce finančních prostředků, před lety odmítly zveřejnit své výdaje. Veřejnost má právo kontrolovat, zda poskytnuté informace se zakládají na pravdě a zda ve financování nejsou skryté jiné než veřejné zájmy.

Sociální demokraté, tak jako před čtyřmi lety, vynaloží v rámci předvolební kampaně do komunálních voleb v Uherském Hradišti 65 000,- Kč, které půjdou přes transparentní účet ČSSD. Zároveň žádáme sdělovací prostředky, aby napomohly k transparentnosti financování v průběhu nadcházející předvolební kampaně a ke získání potřebných informací.

Ing. Antonín Seďa

předseda MO ČSSD Uherské Hradiště a lídr kandidátní listiny ČSSD

 

V Uherském Hradišti dne 14.8.2018