Loajalita nade vše kromě cti

Vlastenectví a extremismus

V médiích, na sociálních sítích i v politických komentářích často zaznívají pojmy jako extremismus či vlastenectví. Nejmenovaná politická strana se dokonce ohradila vůči zprávě BIS, kde je uváděna jako extremistická. Její předseda tvrdí, že oni extremisté nejsou, ale jsou vlastenci. Proto mi dovolte několik citací a informací, jak rozlišovat vlastence od extremisty.

Již první československý prezident T.G.Masaryk uvedl, že opravdová láska k národu (tedy vlastenectví) je věcí, která se u slušného a čestného člověka rozumí samo sebou. Proto se o ní mnoho nemluví. Čestný člověk česky myslící nepřijímá pustého nacionalismu a prázdného politicismu, řekl prezident.  A vlastenectví je něco jiného než vlastenčení. Vlastenčení je kšeft anebo pohodlná lhostejnost, jdoucí starými vyšlapanými cestami.

Jan Neruda jde dál a kritizuje, že nám je stálé žvanění o národnosti a vlastenectví už přemoženým stanoviskem. Dokonce nenávidí od srdce každého, kdo si myslí, že  nejvyšším cílem je býti národovcem. A že dosti na tom, a že takovému člověku netřeba, aby také něco pro svůj národ vykonal. Podotýkám, něco konkrétního a zejména užitečného.

V encyklopediích vysvětlují vlastenectví jako emotivně kladný a podpůrný postoj jednotlivců a skupin otčině. V tom smyslu patriotismus lze ztotožňovat s českým výrazem nike air max outlet vlastenectví. Charakteristickými rysy patriotismu je zvláštní náklonnost k vlastní zemi a osobní identifikace s ní. Tak jako zvláštní zájem o blaho země a ochota obětovat se pro její dobro.

Naproti tomu extremismus je definován jako jednání, ideologie jednotlivce či skupiny lidí mimo hlavní proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních či jiných společenských standardů. Extremismus je spojen s verbální, ale i fyzickou agresivitou, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí.

Extremisté mají vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních , zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jako jsou: úcta k právům a svobodám člověka, svrchovaný a demokratický stát, neměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu, ochrana menšin, svoboda a rovnost lidí před zákonem apod.

Z toho všeho je patrný rozdíl mezi skutečným vlastenectvím a extremistickým chováním. A také to ukazuje, že v úvodu zmiňovaná politická strana je daleko více extremistická a daleko méně vlastenecká. A že se ozvala je pouze potvrzením přísloví, že potrefená husa zakejhá..