Loajalita nade vše kromě cti

Uzavřená společnost aneb ovládání veřejnosti

T.G.Masaryk: Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.

To jsou slova našeho prvního prezidenta, který byl zastáncem parlamentní demokracie a který potvrzoval, že demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Proto je důležité, aby si občané, ale i politické strany, vybírali za své poslance a zastupitele slušné, politicky schopné a vzdělané muže a ženy. A také ty, kteří hájí zájmy svých spoluobčanů.

Proto, když sleduji podporu národoveckým a populistickým stranám, které chtějí okleštit demokratické svobody občanů znovuzavedením uzavřené společnosti, divím se lidem, kteří je podporují. Uzavřená společnost se totiž v jejich podání dá snáze ovládat, zejména za pomocí autoritářských způsobů řízení státu a jeho institucí. Nacionalistické a izolacionistické strany a hnutí se snaží přesvědčit širokou veřejnost, že existují jednoduchá řešení a černo bílé vidění světa. Ale to historie lidství již poznala ve formě fašismu a komunismu, který popíral základní lidská práva a svobody. Tyto historické konotace bychom měli mít stále na paměti.

Mluvení o krizi demokracie a nedostatcích parlamentarismu má svůj původ v nedostatečné zkušenosti s demokracií a s historickým odmítáním politiky a státu. A nelze zapomínat, že Česká republika bude prostě taková, jaká bude většina občanů. A čím větší bude iniciativa občanů, tím dokonalejší bude demokracie. Protože pravá demokracie je dána součinností občanů a úřadů. Bez mezilidské a mezigenerační solidarity a bez soudržné společnosti nebudeme schopni řešit problémy současnosti. Maskování stranickosti vlastenectvím či programové negování parlamentní demokracie je právě útokem na jednotu národa.

Oligarchizace politiky, autoritářské řízení státu či politici, kteří vědomě cizopasí na demokracii a sledují své vlastní zájmy, ohrožují vlastní budoucnost naší země.

T.G.Masaryk: Máme republiku a demokracii a při všech vadách a chybách můžeme s ní býti spokojeni. Naším úkolem je svou zahraniční politikou a propagandou vkloubit náš nový stát do soustavy ostatních a zejména starších států, uvnitř musíme pečlivou a dobrou administrativou demokracii stále zdokonalovat.