Loajalita nade vše kromě cti

Úvaha několik hodin před otevřením volebních místností

Mám za sebou nejen 26 let práce pro občany města Uherské Hradiště a 15 let práce poslance, ale dlouhodobě jsem pracoval a pracuji v leteckém průmyslu. A jelikož se mi zdá, že jsou málo hájeny oprávněné zájmy zaměstnanců, seniorů, rodin s dětmi i spoluobčanů se zdravotním hendikepem, chci pomoci tyto zájmy nejen v Senátu, ale i ve Zlínském kraji prosazovat. Ti z Vás, kdo mne znají, vědí, že jsem se nikdy za svoji politickou kariéru neušpinil a že jsem vždy každou svoji práci bral zodpovědně a poctivě.

Také vím, že Joška Bazala je slušný člověk, ale jako zkušený starosta bude nezkušeným legislativcem. A tak jako ředitel nemocnice bude zřejmě sedět na dvou židlích. Společně s podnikatelem a oligarchou v jedné osobě představují pravicové kandidáty, kteří budou stěží hájit zájmy obyčejných lidí. Pokud má být Senát důvěryhodnější v očích veřejnosti, pak musí dělat skutečnou politiku pro lidi a pro rozvoj České republiky.

Mám již dost roků po vojně, abych věděl, co je pro občany důležitější. Rozhodně to není zrušení poplatků OSA či jedna sklenička vína na kole. Podle mého názoru je dnes v politice mnoho populismu a nacionalismu a schází srdce a rozum. Obecně současným politikům schází empatie a jasná vize pro budoucí vývoj v zemi. Pro změnu politiky je třeba Vaše účast ve volbách a také Vaše rozhodnutí, která budou směřovat k lepší budoucnosti pro naše děti a vnoučata. Tohle svojí prací dokazuje drtivá většina občanů, za což je jim třeba poděkovat.

Předem děkuji za Vaši podporu i za vaši účast v nadcházejících volbách.

Ing. Antonín Seďa