Loajalita nade vše kromě cti

Tisková zpráva z 24. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Tisková zpráva ČSSD z 24.zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Zastupitelé zvolení za ČSSD nepodpořili závěrečný účet města za rok 2017, zejména z důvodu výhrad k neplnění plánovaných investičních výdajů (nečerpání 30% výdajů), nárůstu závazků města o 12 milionů korun a snížení běžných výdajů ve službách pro obyvatelstvo o 4,2%. ČSSD má také dlouhodobě jiný pohled na priority města.

Sociální demokraté taktéž nepodpořili rozpočtová opatření města č.06 a 07/2018, z důvodů rozporů v investičních prioritách a v pokračující ignoranci požadavků občanů města současným vedením Uherského Hradiště. Ukazuje se, že opět, tak jako každý rok, se nevyčerpají peníze na nutné investice, které mají zlepšit životní podmínky občanů města. Stále velkým problémem zůstává nedořešení podpory občanů města vůči mimo hradišťským občanům či návštěvníkům města.

Velké výhrady má ČSSD k přijatému akčnímu plánu Programu rozvoje města na roky 2019 až 2024. Akční plán zahrnuje současné priority radniční koalice a opomíjí nutné investice z Koncepce rozvoje bydlení, nezahrnuje potřebné investice v dopravní infrastruktuře a ke zlepšení života na sídlištích, zejména ve štěpnicích a na Východě. Naopak zahrnuje v současné době zbytné investice neřešící základní problémy města, které se mimo jiné umístilo až na 143. Místě z hodnocených 206 měst ČR co do kvality života. A problémem je, že Uherské Hradiště v tomto hodnocení dlouhodobě klesá.

ČSSD podpořila s výhradami Koncepci rozvoje bydlení v Uherském Hradišti a to přesto, že závěry koncepce nenavrhuje aktivní přístup města v oblasti bydlení nejen ohrožených skupin obyvatel, ale zejména podpory mladých manželství či seniorů. Koncepce se zároveň nepromítla v akčním plánu rozvoje města, což považujeme za obrovskou chybu, zejména z pohledu demografického vývoje, nedostatku dostupného bydlení i sociální politiky města.

Sociální demokraté podpořili akční plán implementace Koncepce veřejné dopravy, projekt regenerace sídliště 28.října, pojmenování atletického stadionu po Daně Zátopkové či navýšení finančních prostředků pro LFŠ.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014