Loajalita nade vše kromě cti

Tisková zpráva z 23. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, konané dne 16.4.2018

Zastupitelé za ČSSD nepodpořili rozpočtová opatření č.03/2018 a č.04/2018 z následujících důvodů. Rozpočtová opatření znamenají zhoršení deficitu rozpočtu o 59 milionu korun, město usiluje o realizaci skateparku i bez obdržení dotace a tato akce se přesouvá z roku 2019. Rozhodně tato investice není pro ČSSD prioritní, nehledě na výši nákladů, pohybující se kolem 9 milionů korun. Problematická je i zvolená lokalita. Je třeba si uvědomit, že za stejné peníze by se dalo vybudovat devět dětských hřišť.

Problematické je, že jsou najednou upřednostňovány investiční akce, které jsou zařazeny v kategorii B, což nejsou akce prioritní. Tyto změny v prioritách zatíží rozpočet města v budoucnu. Současná radniční koalice se tím snaží zavázat budoucí ZM k jejich realizaci. Přitom současná koalice přesouvala tři roky investice z roku na rok a nebyla schopna plnit své závazky v realizaci investičních akcí či řešení základních problémů města.

Sociální demokraté také nesouhlasí se snížením investiční rezervy o 1,215 milionu korun na financování dotačních projektů. Již dnes je rezerva malá a na řadu dopravních investic bude potřeba výrazný finanční příspěvek města.

Velmi problematické jsou některé investice, způsobené chybnými rozhodnutími vedení města. Například provozní ztráta Aquaparku ve výši téměř 3 milionů korun ročně, nedořešení budovy a financování Slováckého divadla, obnova hradeb za 7,5 milionu korun či zastavení rekonstrukce obytných domů města.

ČSSD podpořila příspěvek města na financování MHD ve výši 2,5 milionu korun a udělení Ceny Vladimíra Boučka paní Haně Šubrtové a Anně Heliové.

Zastupitelé zvolení za ČSSD se neúčastnili hlasování v bodech vzdání se funkce uvolněného člena Rady města a volby nového člena RM. Důvody tohoto postoje jsou následující:

-          Pan radní Elfmark již mohl uvolněnou funkci složit na ZM  4.12.2017 a 26.2.2018. Tomu nasvědčuje i pozdní projednání ve vedení města, které koresponduje s návrhem Pirátů na změnu zákona, kterým se znemožní být placen ze dvou veřejných funkcí. Představení této změny proběhlo den před doplněním těchto bodů na ZM. Každý politik si musí uvědomit, na co stačí či co mu umožňuje jeho časový fond.

-          Pan radní Elfmark hovoří o tom, že má na starosti jako uvolněný radní  IT, životní prostředí a sociální služby. Přitom platný Organizační řád MěÚ hovoří pouze o sociálních službách v ranku uvolněného radního. A také pan radní nesdělil, co konkrétně ve jmenovaných oblastech udělal. Naopak arogantně odkázal na jeho blog.

-          ČSSD byla proti tomu, aby se přeběhlík Elfmark, zvolený za Zdravé Hradiště, stal uvolněným radním města. Nehledě na skutečnost, že přeběhlíci ze ZH umožnili v roce 2014 vytvořit současnou radniční koalici a dále svým hlasováním omezili zastoupení opozice v Komisích RM, které tím neodpovídá volebním výsledkům. Nyní se ukazuje, že je již v další straně, tentokrát Pirátské, za kterou byl zvolen do PS PČR. K panu radnímu nemáme důvěru a nemá naši podporu.

 Předkládá: ing. Antonín Seďa, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014