Loajalita nade vše kromě cti

Tisková zpráva ČSSD z 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Poslední zasedání ZM Uherské Hradiště nemělo mnoho kontroverzních bodů, přesto rozhodovalo o důležitých věcech pro občany města. Zastupitelé za ČSSD nepodpořili rozpočtové opatření, které sice krátkodobě zlepšuje hospodaření města, ale dlouhodobě zatíží rozpočet. ČSSD dlouhodobě kritizuje převod investičních akcí z roku na rok. Nejinak tomu je i v tomto případě, kdy se investice ve výši 70 milionů korun převádí na rok 2019. Zároveň se ukazuje, že si město vyčerpalo rezervu z roku 2018 na větší investiční akce, například na tolik potřebnou dopravní infrastrukturu. Takže volný zůstatek rezervy klesl na 97,5 tis. korun.

Sociální demokraté podpořili rozdělení dotačních programů, převod bytů v bytovém domě na ul.Průmyslové, podpořili smlouvu o navýšení finančních prostředků na MHD a schválili nominaci hodů na Uherskohradišťsku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Podpořili také názvy nových ulic Ke Hrádku, Na Hřebínku a Hrušková.

Jako jedni z mála, zastupitelé za ČSSD nepodpořili prodej pozemků nad ulicí Nad Žlebem pro developerský projekt privátní společnosti. Důvodem bylo neprojednání záměru a vlastního projektu na ZM, předložení materiálu několik dnů před jednáním ZM a zejména z důvodu Petice za udržitelný rozvoj lokality Nad Žlebem, který podepsalo 190 občanů města. Opět, tak jako v mnoha případech, se ukázala arogance moci současné radniční koalice. A je opravdu záhadou, proč muselo poslední ZM schvalovat tento záměr, který nebyl dostatečně projednán s širokou veřejností. Nehledě na skutečnost, že pro danou lokalitu schází regulační plán, který se pro podobné projekty vždy pořizoval.

Sociální demokraté vždy hájili zájmy občanů Uherského Hradiště a vždy požadovali transparentní rozhodovací proces. A občané by se měli více zajímat, jakým způsobem se rozhoduje o věcech veřejných a kam směřují peníze z jejich daní a z rozpočtu města.

Z pohledu ČSSD současná radniční koalice nevyužila možnosti financování důležitých investic potřebných pro rozvoj města, pouze předváděla veřejnosti záměry, které nerealizovala. Z tohoto pohledu město stagnovalo a rezignovalo na řešení dlouhodobých problémů. Ať je to problém s dopravním zatížením a nedostatkem parkovacích míst, tak neustálé snižování počtu občanů města či problém nedostatku dostupného bydlení pro mladé.

Blíží se komunální volby a občané opět rozhodnou, kdo je bude zastupovat a kdo bude hájit jejich oprávněné zájmy. Sociální demokraté z našeho města vždy hájili zájmy města a občanů Uherského Hradiště. A v budoucnu tomu nebude jinak.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014