Loajalita nade vše kromě cti

Tisková zpráva ČSSD z 20. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Sociální demokraté nepodpořili rozpočtová opatření č.07/2017 a č.08/2017 z důvodu přesunu investic za 43,5 mil.Kč do roku 2018. A dále víceleté požadavky a nové investiční akce bez finančního krytí plánované na rok 2018 zhorší výsledek v následujícím roce o dalších 37,3 mil.Kč. ČSSD podpořila poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení a všechny dotační programy , včetně výše dotací plánovaných pro rok 2018.

ČSSD nepodpořila návrh odpovědi města na dopis společnosti UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. zejména z těchto důvodů:

Sociální demokraté v minulosti upozorňovali na nekvalitní provedení stavby Sportovně relaxačního centra, což potvrdil počet závad. Kontrolní výbor ZM se opakovaně závadami i situací na Aquaparku zabýval a v rámci usnesení zastupitelstva provedl i kontrolu odstraňování vad a závad stavby. Město bude stát odstraňování závad po odstoupení od smlouvy miliony a možná, že i desítky milionů korun.

Sociální demokraté nepodpořili udělení čestného ocenění stavba roku 2016 pro soubor staveb Konverze vojenského cvičiště Rochus. Důvodem je dlouhodobá kritika rozsahu a nákladovosti této investiční akce, výběr pouze z jednoho nominovaného a také kvalita provedení této stavby. ČSSD podpořila územní studii Moravního náměstí s požadavkem na zhotovení studie revitalizace sídliště Stará Tenice, právě v návaznosti na předkládanou studii.

Zpracoval: ing.Antonín Seďa

               předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014