Loajalita nade vše kromě cti

Tisková zpráva ČSSD ke komunálním volbám

Tisková zpráva ČSSD ke komunálním volbám, které se uskuteční ve dnech

5. a 6. října 2018 v Uherském Hradišti

 

  1. Kandidátní listina

Z celkového počtu 27 kandidátů je pouze 6 kandidátů bez politické příslušnosti, ostatní jsou členy ČSSD. Počet žen na kandidátské listině je 8 (30%). Kandidátů s vysokoškolským titulem je 17 (63%). Průměrný věk je 48 let.

V první desítce jsou 4 ženy (40%) a 7 vysokoškoláků (70%). Průměrný věk prvních deseti kandidátů je 45 let.

Lídrem kandidátní listiny a kandidátem ČSSD na starostu města je ing. Antonín Seďa (57 let).

  1. Komunální volební program Pro náš společný domov

Program zahrnuje čtyři základní oblasti: Podpora a zlepšení života občanů města

                                                                 Zlepšení životního prostředí

                                                                 Přívětivý a otevřený městský úřad

                                                                 Soudržné město a mezigenerační solidarita

 

Priority ČSSD: Zvýhodněné jízdné MHD pro občany města

                         Výstavba městských bytů pro mladé spoluobčany a seniory

                         Dostatek parkovacích míst  a  snížení dopravního zatížení

                         Zlepšení čistoty a údržby komunikací, výsadba nové zeleně  

                         Investice do vodních zdrojů, toků a slepých ramen

                         Zlepšení kvality a dostupnosti MHD

                         Zajištění bezpečnosti občanů

                         Otevřený MěÚ pro názory občanů

                         Realizace strategických projektů pro rozvoj města

                         Podpora rodin s dětmi a mezigenerační solidarity

                         Dostupné a kvalitní vzdělávání, sociální a zdravotní péče

                         Potřeby a zájmy občanů města budou na prvním místě

 

 Zpracoval: ing. Antonín Seďa

                  předseda Klubu zastupitelů za ČSSD a předseda MO ČSSD

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 26.7.2018