Loajalita nade vše kromě cti

Společné zasedání výborů Parlamentního shromáždění NATO

Ve dnech 13. až 15. února 2016 proběhlo v Bruselu každoroční společné zasedání výborů PS NATO k ožehavým bezpečnostním otázkám současnosti. Úvodní slovo měl belgický ministr zahraničních věcí Didier Reynders, který zmínil poslední teroristické útoky a jejich souvislost se současnými bezpečnostními hrozbami, zapojení belgické armády i NATO do řešení problémů dneška, zdůraznil, že RF je dobrým partnerem v boji proti terorismu, ale jeho rozpínavost, agrese a nepředvídatelnost jednání ohrožuje samu bezpečnost členských zemí Aliance a že Belgie je vhodným příkladem spolupráce mezi EU a NATO.

Koordinátor EU v boji proti terorismu Gilles de Kerchove přednesl komentář k Reakcím EU na terorismus v Evropě a zabýval se bezpečnostní situací v Sýrii, Lybii, Iráku a Afghánistánu. Zároveň ukázal na cesty řešení boje proti terorismu v EU. Asistent generálního tajemníka NATO Jamie Shea přednesl politickou agendu Aliance k nadcházejícímu summitu ve Varšavě. Kdy zdůraznil posílení přítomnosti jednotek NATO ve východní Evropě, zesílení spolupráce uvnitř Aliance, zvyšování schopností i kompatibilitě. Nastínil možnosti nového dialogu s RF, pomoc jižním státům NATO při řešení migrační krize či úkoly vedoucí ke stabilitě na Blízkém východě a v Severní Africe.

Ve druhé sekci vystoupil ředitel Obranné politiky a plánování NATO Paul Savereux s tématem Alianční obranné rozpočty a implementace závazků vzešlých z Walesu. Zdůraznil závazek na obranné výdaje ve výši 2% HDP a minimálně 20% výdajů na modernizační programy. Zdůraznil neplnění si těchto závazků, což má negativní vliv na schopnosti členských armád Aliance i na plnění svých příspěvků do struktur NATO. Poté vystoupil prezident PS NATO Michael Turner, který shrnul základní úkoly i problémy dneška. Zdůraznil, že kolektivní obrana Severoatlantické aliance je odstrašující silou, která není namířena proti ruskému lidu, ale má zabránit další rozpínavosti, destabilizaci a konfliktům.

Na závěr dne vystoupil jeho jmenovec Patric Turner, asistent generálního tajemníka pro operace NATO s tématem Odhodlanost vojenských sil pro zajištění současných a budoucích operací Aliance.

V neděli pokračoval seminář třetí sekcí, kde vystoupil Robert Pszczel, představitel NATO v Moskvě s tématem možností obnovení vztahů mezi Aliancí a Ruskem. Odmítl tvrzení RF, že se schyluje k další studené válce, ale zároveń zdůraznil aktuální problémy ve vztazích s prezidentem Putinem, zejména aktivitu RF na východní Ukrajině a v Sýrii. Hovořil i o ekonomických problémech RF ve vztahu k cenám ropy a s ohledem na ekonomické sankce , rozdílnost názorů na vedení dialogu uvnitř členskými zeměmi Aliance a zdůraznil velkou propagandu Ruska v rámci vedené hybridní války. Tato propaganda má za cíl snížit věrohodnost NATO i EU, kdy je Rusko vykreslováno jako ochránce a ublížený stát.

Poté proběhla panelová diskuse ke všem bezpečnostním tématům, které se zúčastnili stálí zástupci Francie, Turecka a USA v NATO a speciální reprezentantka NATO pro otázky žen, míru a bezpečnosti velvyslankyně Marriet Schuurmanová.

Předposlední sekce byla věnována přínosu NATO na zajištění bezpečnosti i vlastní poselství Aliance vůči vojenskému odstrašení ( Oana Lungescu). Ta se zaměřila na boj proti ruské propagandě šiřící se celým světem, působení na veřejnost, povzbuzení nezávislosti médií či nutnost rychlé reakce na mediální nepravdy šířené po sociálních sítích. Poslední nedělní sekce se věnovala úloze zastrašení, nešíření jaderních zbraní a odzbrojení v dnešní Evropě (William Alberque). Ten zdůraznil rostoucí roli NATO v těchto oblastech a připravenost Aliance na hrozby současného světa. Apeloval na zvyšování schopností a koordinace uvnitř Aliance.

V pondělí 15.2. proběhla již tradiční diskuse představitelů PS NATO s generálním tajemníkem Severoatlantické Aliance Jensem Stoltenbergem a stálými velvyslanci členských zemí při NATO v NATO Headquarters. Diskuse proběhla i za účasti předsedy Vojenského výboru NATO gen. Petra Pavla. Naše delegace se na závěr svého pobytu setkala s velvyslancem Jiřím Šedivým přímo v centrále NATO, kde se diskutovali současné bezpečnostní otázky z pohledu ČR a příprava na summit NATO ve Varšavě.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014