Loajalita nade vše kromě cti

Soudržné město a mezigenerační solidarita

Pro rozvoj města i kvalitní život v něm je důležitá soudržnost jeho obyvatel a mezigenerační solidarita. Proto je důležité, aby občané nalezli v Uherském Hradišti nejen dostupné a přiměřené bydlení, ale i zaměstnání odpovídající jejich vzdělání, odbornosti a znalostem. Zároveň chceme motivovat občany města, aby se hlásili k trvalému pobytu. Považujeme za svoji povinnost řádně pečovat o síť školních a předškolních zařízení, především v péči o jejich vzhled a údržbu. Chceme, aby se město stalo centrem vzdělanosti, vědy a výzkumu a aby poskytovalo kvalitní podmínky pro mladé rodiny s dětmi.

Demografický vývoj města si vyžaduje zvýšenou pozornost našim starším spoluobčanům. Nestačí pouze zachovat provoz stávajících sociálních zařízení, ale je nutno zvýšit kvalitu a dostupnost zejména terénních sociálních služeb. O kulturní dědictví a historické tradice je nutno pečovat, protože upevňuje sounáležitost mezi spoluobčany.

Mezigenerační solidarita je důležitá pro soudržnost města, předávání zkušeností i pro zlepšování vztahů mezi lidmi. Podpoříme vznik komunitního centra pro rodiny s dětmi a pro seniory. Podpoříme sociální bydlen, vybudování domácího hospice a bezplatné poradenství při výměně bytů. Zajistíme dostupné bydlení pro mladé rodiny a jejich děti, včetně startovacích bytů pro mladé spoluobčany. Zvýšíme počet míst v MŠ, podpoříme dětské skupiny a mikrojesle. Prosadíme co největší využívání sportovišť pro širokou veřejnost, transparentní a rovnocenné podmínky pro sportovní kluby. Vytvoříme efektivní ekonomické podmínky pro zajištění vyvážené kulturní nabídky a pro zachování a rozvoj kulturního dědictví ve městě. Máme být na co pyšní a je nutno se k tradici hrdě hlásit.

Ing. Antonín Seďa

předseda  Klubu zastupitelů za ČSSD

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014