Loajalita nade vše kromě cti

Sociální demokraté podporují seniory

Komunální volební program ČSSD pro Uherské Hradiště   Pro náš společný domov obsahuje čtyři základní priority a mezi nimi je i Soudržné město a mezigenerační solidarita. Sociální demokraté si uvědomují negativní demografický vývoj ve městě a stárnutí obyvatel. Proto navrhují řadu opatření, jak tento nepříznivý vývoj zvrátit a zároveň navrhují konkrétní kroky, jak zlepšit život seniorů v našem městě.

Zejména je to zajištění kvalitních a dostupných sociálních a zdravotních služeb, včetně rozšíření terénních služeb pro potřebné. Důležitou pomocí je výstavba městských bytů, včetně bytů sociálních, včetně bezplatného poradenství při jejich výměně. Pro rozšíření služeb požadujeme vybudování pevného domácího hospice pro občany, kteří vyžadují paliativní péči.

Hodláme konkrétními kroky podpořit mezigenerační solidaritu, a proto navrhujeme výstavbu či zřízení komunitního centra pro rodiny s dětmi a pro seniory, aby se měli kde občané společně scházet. Chceme doplnit dětská hřiště o prvky určené ke sportování seniorů.

Z pohledu dopravy podporujeme rozšíření kvality dostupnosti MHD, včetně finančního příspěvku ke zvýhodněnému jízdnému pro občany města.

Ve spolupráci s městskými příspěvkovými organizacemi rozšíříme činnosti, směřující ke zvýšení aktivity a zapojení seniorů do života města. Budeme podporovat Univerzitu třetího věku pro naše občany, pořádanou UTB. Rozšíříme spolupráci s Klubem seniorů a finančně podpoříme spolkovou a zájmovou činnost starších spoluobčanů.

Pro ČSSD je důležité zapojení občanů města a podpora soudržnosti jeho obyvatel. Bez soudržnosti města a mezigenerační solidarity nelze řešit každodenní problémy města i spoluobčanů. Sociální demokraté vždy podporovali a podporují naše seniory. Nebude tomu jinak i v nadcházejícím funkčním období zastupitelstva města.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014