Loajalita nade vše kromě cti

Sociální demokraté jsou konstruktivní opozicí v zastupitelstvu města

Přesto, či právě proto, že komunální volby v roce 2018 nebyly v Uherském Hradišti pro ČSSD úspěšné, snaží se být konstruktivní opozicí. A po pravdě řečeno, sociální demokraté konstruktivní opozicí vždycky byli. Protože základem jejich politiky je být kritický vůči nešvarům na radnici či možnému korupčnímu chování, proti nekoncepčnosti a zbytečnému plýtvání penězi a časem. Zároveň vždy navrhovali alternativní řešení, která by řešila základní problémy města a jeho občanů.

Mohu uvést několik příkladů, kdy ČSSD prosadila své programové priority či naopak navrhuje konkrétní řešení, které současná radniční koalice nechce akceptovat. Příkladem pozitivních změn jsou rekonstrukce dětských hřišť, revitalizace sídlišť, podpora MHD a nová výsadba zeleně. Příkladem kritizovaných aktivit je prodej pozemků pod cenou, zvýhodňování developerů na úkor kvality života, podpora spaloven na území města, neřešení dostupného bydlení a dopravního zatížení města.

A když mám být konkrétní, tak dlouhodobě navrhujeme podporu městské bytové výstavbě ve formě družstevní výstavby či výstavby městských nájemních bytů. Prostě pro nás není řešením „bytové otázky“ upozornění na vývěsce MěÚ že „V současné době nejsou k dispozici žádné byty k nájmu“. A je trestuhodné, že se město neřídí doporučením odborníků i studie, kterou si pro daný účel zaplatilo. Poslední větší výstavba nájemních bytů proběhla v období, kdy byla ČSSD v radniční koalici.

Podobně je to s řešením dopravní zátěže města. Prostě město nutně potřebuje připojení na obchvat města a další silniční přemostění řeky Moravy. Letité řeči o prioritách dopravy berou za své koupením kláštera a dalších nemovitostí, pro které dnes nemá radnice využití či plánovanou výstavbou nového zimního stadionu. Každé řešení problému musí mít a také má několik variant, ale o nich se musí diskutovat ještě před konečným rozhodnutím vedení města. Co je platné, když řada studií končí v šuplíku a po letech se tyto studie opět musí vytvořit nové. Včetně jejich zaplacení z peněz daňových poplatníků. Spíše to vypadá na dobře zaplacenou PR akci vedoucích představitelů města, a to akci plně hrazenou z jeho rozpočtu a z peněz občanů Uherského Hradiště.