Loajalita nade vše kromě cti

Situace se opakuje anebo proč zakázky pro armádu zadrhávají

Konstatování nového předsedy Podvýboru pro akvizice není nic nového, ale jako dlouholetý člen nejen tohoto podvýboru, ale zejména Výboru pro obranu, se musím ohradit vůči tvrzení, že jsme v minulosti informace brali pouze na vědomí. Opak je pravdou, protože jsme si vždy vyžádali dodatečné informace, jelikož jsme nebyli spokojeni s žádným případem akvizičního procesu. A to, že se situace nejen opakuje, ale že se problémy s nákupy pro armádu prohlubují, je otázkou spíše na ministry obrany za ANO 2011, kteří za tuto situaci nesou politickou odpovědnost. A dnes, přes mediální výstřelky paní ministryně a vyšetřování vojenské policie, se dokonce svolává bezpečnostní rada státu. Což považuji v těchto souvislostech za velmi alarmující stav, o který by se právě VO měl důsledně zajímat.

Mohu souhlasit, že zákon o veřejných zakázkách umožňuje nakupovat ve dvou režimech. Buďto na základě klasického výběrového řízení nebo přímo vláda – vláda. Připomenu, že jsem navrhoval změny zákona tak, aby ozbrojené síly a bezpečnostní složky mohly nakupovat transparentně a v souladu s pravidly, které například platí v ostatních zemích EU. Včetně posílení vlivu českých a moravských výrobců na dodávkách pro naši armádu či policii. Souhlasím, že technické zadání musí zpracovávat armáda na základě dlouhodobého plánování a zejména zajištění schopností AČR. Na straně druhé nelze mít nesplnitelné požadavky, které zvyšují nejen cenu zakázky, ale které nakonec znemožňují její dokončení v reálném čase.

Technickou specifikaci je třeba podrobit ohodnocení, například Vojenským technickým ústavem či Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Výsledná odsouhlasená specifikace, včetně zajištění potřebných finančních prostředků, by měla mít jednoho odpovědného projektového manažera, který za průběh akvizice zodpovídá. V současné době je problémem nejen personální obsazení sekce vyzbrojování, ale zejména provázanost dlouhodobého plánování s každoročním plánováním. Proto každoročně nebylo proinvestováno kolem 4 miliard korun a pro letošní rok si dovolím odhadnout dokonce 10 miliard, které ministerstvo nestihne utratit. Přitom paní ministryně kritizuje cíl navýšit výdaje kapitoly 307 na 1,4 % HDP v roce 2021, protože by ráda měla armádní rozpočet na 2% HDP.

Závěrem chci připomenout současným členům Výboru pro obranu, že jsem prosadil zvýšený dohled poslanců nejen nad akvizicemi, ale i nad rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Přesto musím konstatovat, že ministerstvo obrany tato stále platná usnesení nebere vážně. A je pouze na samotných poslancích, zda si jejich plnění vymohou. Ano, ministr obrany je zejména manažer, nicméně má obrovskou politickou odpovědnost za stav obranyschopnosti země. Její součástí je i dohled nad strategickými zakázkami, které zvyšují schopnosti naší armády. A je tristní, když se dva ministři z jedné politické strany hádají na veřejnosti a svádí svá osobní pochybení jeden na druhého. Nakonec to totiž stejně odnesou pouze vojáci.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014