Loajalita nade vše kromě cti

Proč ztrácí levice a jak z toho ven

Řada politických komentátorů a sociologů se zamýšlí nad problémy současné levice, a to nejen v naší zemi, ale v celé Evropě. Podle nich základním důvodem je, že se lidem žije dobře a těm, kterým nevyhovuje současný politický systém, se jejich zrak upírá na rozličná protestní politická hnutí či nové politické strany, vymezující se k současnému establišmentu. Problém ovšem je, že lidé velmi brzy zjistí, že šlápli vedle, protože strany a hnutí odcházejí, ale problémy občanů povětšinou zůstávají.

Levice poněkud zaspala v rychle se rozvíjejícím a měnícím se světě, ve kterém se to pozitivní již bere za jednou dané  a  kde se zastírají programové priority politických stran. Globalizace rozdělila svět a přes snahu zajistit solidaritu ve společnosti se to nedaří. Naopak se zvětšují rozdíly mezi těmi nejbohatšími a těmi nejchudšími, málo se dbá o střední vrstvu, kterou je dnes i obtížné definovat. Tradiční politické strany tahají za kratší konec provazu, protože politiky se chytili političtí podnikatelé, podporující mezi lidmi nenávist, závist a nesvobodu a šířící strach ze všeho možného. Přitom záměrně zakrývají skutečné příčiny společenského traumatu a zejména lidských problémů. Je snadné populisticky kritizovat, ale daleko obtížnější je skutečné problémy pojmenovat a hlavně vyřešit.

Sociální demokracie by se měla oprostit od současného vlivu liberální politiky a měla by opět usilovat o spravedlivou a solidární společnost, která nadměrné zisky přerozděluje. Zachování současného sociálního státu je finančně náročné a tato náročnost bude s ohledem na technický pokrok a demografické stárnutí obyvatelstva stoupat. Je třeba najít zdroje pro zdravotnickou a sociální péči. Je třeba se zaměřit na dostupné bydlení, rozvoj terciální sféry, dopravní infrastrukturu a zkvalitnění vzdělávacího systému. Samostatnou kapitolou musí být důsledná ochrana životního prostředí, kvalita potravin a pitné vody.

Velmi tíživým problémem je vymahatelnost práva, zdlouhavé soudní procesy a exekuce. Zde je nutno zlepšit podmínky pro práci orgánů činných v trestním řízení a soudců, převést exekuce pod dohled státu a zavést větší odpovědnost úředníků za svá rozhodnutí. Složitým problémem je mezigenerační solidarita a sounáležitost jedince ve společnosti. Poslední dobou se nevyžaduje, aby politik šel veřejnosti příkladem. Naopak se tolerují útoky na ty, kteří se nemohou bránit, toleruje se růst nacionalismu a extremismu. Hájení demokratických hodnot se stává čím dále těžší, protože volby nevyhrávají politické programy a souboj myšlenek, ale emoce, často ty negativní.

Levice musí odmítat pokusy o omezování lidských práv a svobod, musí se postavit za solidaritu a spravedlnost ve společnosti. A zejména se musí zbavit oportunního chování, které ji provází. Nalézt reálná řešení současných problémů světa je to oč tu běží. Lidé potřebují pozitivní vizi, která se musí stát hradbou neustálé negaci a šíření strachu ve společnosti. ČSSD musí být stranou budoucnosti a pozitivního vnímání světa. K tomu potřebuje moderní levicový politický program a věrohodné důvěry se těšící politiky.