Loajalita nade vše kromě cti

Proč slavit Mezinárodní den žen

Dvacet pět let od sametové revoluce zaznívají tu a tam, zejména z pravicového spektra, úvahy o tom, proč vůbec slavit Mezinárodní den žen. Prý je to komunistický svátek a dnes přežitek. K tomu představitelé KDU-ČSL připomínají, že již máme svátek matek, který vystihuje podstatu, proč si máme vážit svých žen. Nicméně to jsou členové a příznivci této strany, kteří postavení žen ve společnosti zužují právě na ochránkyni rodinného krbu.

Jsem přesvědčen, že je nutno si Mezinárodní den žen stále připomínat, nikoliv jako svátek bývalého komunistického režimu, ale jako mezinárodně uznávaný svátek Organizace spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen 8.března 1908. Ono totiž postavení žen v moderní společnosti není tak samozřejmé, jak vypadá. Byla to sociální demokracie, která ve spolupráci s organizacemi sdružujícími ženy bojovala za volební právo a za rovnoprávnost žen. Dnes se stačí podívat do některých kulturně či nábožensky odlišných zemí, kde ženám jsou upírány práva, tak běžná v české společnosti a v Evropské unii.

Ovšem i v současné době existují značné problémy, které je v rámci emancipace nutno řešit. Například otázka výše odměňování žen za stejnou práci či nedostatek pracovních příležitostí na zkrácený úvazek či nízký počet předškolních zařízení. Samostatnou kapitolou jsou sociální situace žen – samoživitelek a reálné vymáhání soudem určeného výživného na děti. Proto také moderní společnost a zodpovědné politické strany podporují taková opatření, která umožní napravit některé křivdy, které se naše společnost na ženách dopouští. Ovšem je nutno zdůraznit, že ne vždy se tato opatření setkávají s pochopením veřejnosti či politické reprezentace.

Mezinárodní den žen má však ještě jeden důvod, proč jej slavit. Je to den poděkování nás mužů ženám za jejich každodenní starostlivost a obětavost. K tomuto poděkování se hodí kytička květin, kterou žádná žena neodmítne či pozvání na večeři či na nějaký kulturní zážitek. Nejde však pouze o tento jediný den v roce, ale o to, abychom si jako společnost uvědomili proč je třeba řešit stále nedořešené problémy a proč je třeba pomoci ženám v jejich každodenních povinnostech. Je na nás mužích, zda to pochopíme a zda budeme s nimi slavit každý společný den. Proto přeji všem ženám k MDŽ hodně lásky, štěstí, zdraví, osobní a rodinné pohody a spokojenosti.