Loajalita nade vše kromě cti

Proč je Programové prohlášení současné radniční čtyřkoalice nedůvěryhodným dokumentem

11.3.2019 podepsala současná radniční čtyřkoalice v Uherském Hradišti programové prohlášení. Tím byly deklarovány sliby občanům města pro volební období 2018 až 2022. Podívejme se tedy na splnění těchto slibů.

V oblasti dopravy nebylo splněno rozšíření počtu parkovacích míst v širším centru města, a to nehovořím o vyřešení nedostatku parkovacích míst na sídlišti Východ a Štěpnice. Nebyla napojena ulice Průmyslová na obchvat města, ani se nijak nepokročilo k výstavbě obchvatu Jarošova přes řeku Moravu. A každodenní dopravní zácpy ve městě svědčí o tom, že radní o tomto problému mlčí. Naopak se začalo s rozšiřováním dosahu MHD, což se stalo pod výrazným tlakem opozice.

V oblasti veřejného prostoru a životního prostředí je chvályhodné pokračování v rekonstrukci dětských hřišť. Mimochodem, to je plnění i našeho volebního programu. Škoda jen, že namísto kvantity se více neuvažovalo, které prvky jsou na dětská hřiště vhodné a které nikoliv. Radnice výrazně nepokročila v budování nových vodních prvků či opatření pro zadržení vody v krajině. Stále schází větší ochota radních revitalizovat stávající vodní plochy a zvýšit kvalitu zeleně ve městě. Radnice nesplnila revitalizaci centra sídliště Štěpnice, nerekonstruovala tržnici a starou radnici. Namísto toho koupila Františkánský klášter a bývalou budovu Komerční banky.

Rozhodně se nedá říct, že radniční koalice zajistila nové dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory a osoby se zdravotním postižením. Přitom základním problémem jsou kromě dopravy odchody mladé generace za prací a za bydlením mimo naše město. Podobně je to nesplnění slibu o vytvoření podmínek pro novou čtvrť města v opuštěném areálu nemocnice.

A co se týče otevřenosti a transparentnosti v poskytování informací nejen o hospodaření města, lze konstatovat zatajování důležitých informací, mající negativní dopady na kvalitu života občanů. O prodeji městského majetku developerům raději nemluvě. To, co je pozitivní, je aktivita řady občanů, kterým se toto jednání stávající radniční koalice nelíbí. V tomto úsilí je jako opozice budeme nadále podporovat. O podpoře podnikání, vysokého školství či zlepšení podmínek pro firmy nabízející vysokou přidanou hodnotu darmo mluvit.

Jistě by bylo možno souhlasit se zvyšováním kvality prostředí a vybavení MŠ a ZŠ, s garantovanými místy ve školkách, podporou spolkové činnosti a rozvoje kulturního a sportovního vyžití, pokud by neexistovaly problémy s kapacitou, pokud by neexistovaly finanční problémy Slováckého divadla i řady spolků, pokud by nebyly vysoké nájmy za pronájem zasedaček či problémy s nutnými opravami veřejných sportovišť.