Loajalita nade vše kromě cti

Proč být papežštější než papež

Řada českých politiků se dlouhodobě snaží zavděčit Evropské unii a předhání se v takových legislativních úpravách, které Brusel nepožaduje. Příkladem může být chystaný boj proti starším autům, které připravuje současná menšinová vláda ANO 2011. Přitom EU po nás požaduje pouze podporu čisté ekologické dopravě a ochranu životního prostředí, ale nenakazuje nám zpoplatňování či zakazování straších aut, ani diktování průměrného stáří vozového parku. To jen naši politici a úředníci jsou horlivější než Evropská unie.

Současná vláda, respektive ministerstvo dopravy pod vedením ANO 2011, zvažuje buď rozšíření silniční daně pro všechny majitele automobilů (dnes je pouze pro podnikatele), a to podle plnění emisních norem. Nebo zvýšení registračního poplatku při dovozu ojetin. Ať je to tak či onak, zaplatí více majitelé starších aut. Přitom takzvané ekologické poplatky za starší vozidla nesnižují emise a pouze 18% z vybraných peněz od těch „chudších“ občanů, jde na likvidaci ojetin. Zbytek si rozděluje SFŽP na rozličné projekty, například na zateplení budov či tepelná čerpadla. A je otázkou, nakolik tyto projekty zlepšují životní prostředí v naší zemi.

Již drahně let upozorňuji, že se politika nesmí dělat pouze pro Pražáky a že je třeba vycházet z reálných možností občanů. Podpora nákupu ekologičtějších aut, dnes jsou moderní auta na elektrický pohon, směřují k těm vyšším příjmovým skupinám. Prostě na venkově a v chudších regionech jsou lidé odkázání na osobní dopravu a z pohledu jejich mezd si nemohou dovolit koupit nová modernější a emisně výhodnější auta. Prostě proto, že jsou pro ně cenově nedostupná. Proto volí cestu nákupu zahraničních ojetin. A pokud návrhy z dílny ministra dopravy projdou, pak se bude opět jednat o diskriminaci venkova. Ten má nejenže nižší příjmy rodiny, ale má také horší dostupnost ke zdravotním či sociálních službám. O kvalitě a dostupnosti veřejné dopravy raději mluvit nebudu.

Snahou odpovědné vlády by měla být snaha o zvyšování životní úrovně občanů. To se dá dosáhnout dvěma způsoby. Tlakem na zvyšování mezd a platů a podporou chudších regionů. Je zajímavé, že naše vlády zapomínají, že jednou z priorit EU je pomáhat zaostalých či problematickým regionům. A to nejen výstavbou tolik potřebné dopravní infrastruktury či vytvářením kvalitních pracovních příležitostí v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou.

Ale i legislativou, která nepůjde na úkor obyčejných lidí.

Snahou naší vlády by mělo být zastavení odlivu dividend a zvýhodňování reinvestic zisku. To by přineslo nejen vyšší hospodářský růst, ale i mzdy. Pak si lidé budou moci konečně dovolit koupit lepší auta. Politika, kterou připravuje současná menšinová vláda, nakonec povede pouze k další, tentokrát neoprávněné kritice EU a k podpoře extremistických nálad a hnutí. Prostě politika se musí dělat pro lidi a nikoliv proti nim.