Loajalita nade vše kromě cti

Problémy seniorů aneb kdo hájí Vaše zájmy

Před nedávnem byly zveřejněny informace o zvyšujícím se průměrném věku obyvatel naší země. Za prvé je to přisuzováno zvyšujícím se věkem dožití našich občanů. Za druhé nízkou porodností a špatným demografickým vývojem. Přesto je nutno se ptát, jak se na sebe dívají sami senioři a kdože hájí jejich oprávněné zájmy.

Při nedávné diskusi je povětšinou trápí, že je mladší generace přehlíží, že jim mladí spoluobčané neprojevují dostatečnou úctu a pochopení pro jejich problémy. Tady musím souhlasit, a je jen dobře, že existuje Univerzita třetího věku a další projekty k zajištění aktivního stárnutí. To, co schází je větší podpora programům mezigenerační solidarity.

Každý sociolog ví,že senioři mají odlišné požadavky na kvalitu a dostupnost veřejných služeb, že jejich preference životního stylu a priorit neodpovídají prioritám střední a mladé generace spoluobčanů. Požadavky na kvalitní a dostupnou zdravotní péči a sociální služby jsou logické a souvisejí nejen s vyšší věkem dožití, ale zejména s rizikem civilizačních chorob. Takže logický je i požadavek na paliativní a hospicovou péči či zvýšenou podporu domácí péče. A politici si musejí uvědomit, že tento vývoj bude vyžadovat i potřebnou infrastrukturu a dostatek finančních prostředků. A to nejen na poskytované služby, ale zejména na odborně zdatný a proškolený personál.

ČSSD si je vědoma výše zmíněných problémů a proto dává důraz na rychlejší tempo růstu penzí. Ten by se měl nově odvíjet od poloviny růstu reálných mezd, ne jako dnes o třetinu. V úvahu připadá i nově koncipovaný výpočet inflace, a to podle spotřebitelského koše našich seniorů. Jako velmi důležitý počin, na který čekají spíše nízko příjmové skupiny obyvatel, ale i senioři a zdravotně hendikepovaní spoluobčané, je institut sociálního bydlení. Tak, jako je tomu v jiných rozvinutých evropských zemí.

Zažil jsem, že před každými volbami probíhá zápas o hlasy více než 2,8 milionů seniorů, kteří představují velmi silnou skupinu obyvatel. Ovšem přes všechny sliby, které zejména pravice dává, povětšinou ke zvýšení životního standardu u seniorů nedochází. Naproti tomu sociální demokraté své sliby drží a prosazují větší spravedlnost při rozdělování národního bohatství. Zejména pro ty, pro které starobní či jiný důchod je jedinou obživou. Důraz na slušné živobytí i aktivní stáří jde ruku v ruce s výší důchodů i kvalitou a dostupností veřejných služeb. Proto je důležité vědět, kdo hájí a bude hájit zájmy našich seniorů, a nejen jich.