Loajalita nade vše kromě cti

Přívětivý a otevřený městský úřad

Město by mělo být naším společným domovem, proto i Městský úřad se musí stát službou pro občany a musí otevřít dveře každému názoru. Program rozvoje města je strategickým dokumentem, jehož naplňování slouží každoroční rozpočet města. A ten by měl být významným nástrojem k prosazení oprávněných zájmů občanů města. Že tomu v minulosti často nebylo, není vinou opozice. Naopak, my na základě znalostí a zkušeností, co občané opravdu chtějí a potřebují, zajistíme zdroje k financování nutných investičních akcí. A ty využijeme na 100% a ne na 43%, jak je tomu dnes u stávající radniční koalice. Chceme změnit tvář MěÚ v servisní, informační a přívětivé prostředí, které bude občanům města nápomocno při řešení jejich každodenních problémů. Cestou je nejen zlepšení komunikace či opravdové zapojení občanů do rozhodovacích procesů, ale i větší podpora spolkům, příspěvkovým organizacím a neziskovému sektoru. Pomocí strategického plánování hodláme zreálnit Strategický plán rozvoje města tak, aby byly řešeny základní koncepční problémy Uherského Hradiště.

Základní prioritou jsou kvalitní a dostupné veřejné služby, dobudování potřebné infrastruktury v městských částech, zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí.

Je nutno zefektivnit pronájmy a zlepšit využití doposud neobsazených nemovitostí města, opravit chodníky, parkoviště či městské komunikace. Nemusí se zbytečně utrácet vysoké částky za projekty, které pouze zatěžují městský rozpočet a nakonec končí v šuplíku. Je nutno více plánovat a strategicky myslet. Pro nás je důležitá aktivita občanů a jejich zájem o své okolí. Proto nám pomozte konečně vymést špačky z našeho krásného a historického města.

Ing. Antonín Seďa, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD