Loajalita nade vše kromě cti

Priority ČSSD pro město Uherské Hradiště. 1 pro Vás.

 Pro náš společný domov

Městské byty

Zlevněné jízdné MHD

Více zeleně

Přívětivý a otevřený MěÚ

Parkovací místa

Komunitní centrum

1 pro Vás

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014