Loajalita nade vše kromě cti

Posilování kontrolní funkce Výboru pro obranu

Dlouhodobě a nejen na půdě poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se diskutuje o posilování kontrolní funkce garančních výborů. A s ohledem na zhoršenou bezpečnostní situaci, snahou současné koalice postupně navyšovat výdaje na obranu na 1,4% hrubého domácího produktu v roce 2020 i potřeba modernizovat Armádu ČR či zvyšovat početní stav profesionálních vojáků, je nutností zvýšit kontrolu výdajů rozpočtové kapitoly 307 – Ministerstvo obrany.

Proto jsem již 21.5.2014 navrhl doprovodné usnesení číslo 32 k Návrhu závěrečného účtu rozpočtu MO za rok 2013, které žádalo ministra obrany, aby o rozpočtových opatřeních kapitoly 307 informoval Výbor pro obranu. A také jsem prosadil požadavek, aby ministr obrany informoval a projednal plánované akvizice nad finanční rámec 50 milionů korun ve Výboru pro obranu, a to nejméně v předstihu šesti měsíců před zahájením výběrového řízení, před vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění či před rozhodnutím o přímém nákupu.

Přes počáteční stanovení procesu této kontroly, která se provádí zejména v příslušném Podvýboru pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR, se postupně zadrhla spolupráce s ministerstvem obrany, zejména po výměně náměstků ministra obrany. Proto jsem několikrát upozorňoval pana ministra obrany, že je třeba dodržovat tohle usnesení Výboru pro obranu.

Při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2017 – kapitoly 307 jsem navrhl a prosadil doprovodné usnesení číslo 187, kterým se žádá ministr obrany o písemné informace o všech rozpočtových změnách v průběhu roku, a to ještě před projednáním v Rozpočtovém výboru. Protože doposud užívaná praxe byla taková, že garanční výbor, který schvaluje armádní rozpočet, nebyl nejen informován, ale informace získával až ex post, především ze sdělovacích prostředků či při projednávání státního závěrečného účtu za uplynulý rok. Součástí přijatého usnesení je i požadavek na projednání rozpočtových změn, které přesahují částku 50 milionů Kč ve Výboru pro obranu, a to ještě před projednáním v Rozpočtovém výboru.

Přes postupné navyšování obranného rozpočtu se rezort obrany stále potýká s malou efektivitou akvizičního procesu, s problémem transparentně a efektivně nakupovat armádní techniku, výstroj a výzbroj, nedostatkem je dodržování střednědobých plánů či modernizačních projektů z Koncepce výstavby AČR do roku 2025. To, co je pozitivní, je uvědomění si poslanců za spoluodpovědnost za zajištění obranyschopnosti České republiky, zejména zvyšováním schopností naší armády podle článku 3 Washingtonské smlouvy. Proto je důležité, aby členové Výboru pro obranu požadovali plnění výše uvedených usnesení ministerstvem obrany. Bez jejich plnění není možno průběžně a efektivně kontrolovat transparentnost a efektivitu armádních výdajů. Protože to, co je důležité, je kontrola zvyšování schopností české armády a kvalitní výstroj a výzbroj profesionálních vojáků.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014