Loajalita nade vše kromě cti

Pomůže změna veřejné dopravy ke zlepšení životního prostředí?

Nová koncepce veřejné dopravy prezentovaná na veřejném projednání má být revoluční změnou, která má přinést snížení dopravního zatížení ve městě. Osobně bych si to velmi přál, protože MHD podporuji řadu let a jsem rád, že se o ní konečně vážně jedná. Pouze se mi zdá, že to má být další tahák před komunálními volbami a to bez ohledu na reálnost provedení.

Předně je otázkou, proč se tímto tématem nezaobírá místostarosta, který má dopravu v kompetenci a který má za sebou řadu jednání se současným dopravcem ČSAD Uherské Hradiště, a.s. Druhým problémem je provázanost autobusových linek se sousedními městy Kunovice a Staré Město, tak jako s vlakovými spoji ČD, a.s. Podle návrhu se má postupovat ve dvou krocích. Tím prvním je koncept Slovácké dopravy, a to ještě před zavedením připravované Integrované dopravy Zlínského kraje. Pominu-li přílišné nadužívání Slovácký, Slovácké v posledních letech, nemyslím si, že je vhodné činit nevratná rozhodnutí.

Otázkou není pouze finanční náročnost navrhovaného řešení veřejné dopravy, ale i její efektivita související s řadou oponentních názorů řady odborníků. Z tohoto pohledu by bylo vhodnější postupovat po jednotlivých krocích po ujasnění si priorit všech aktérů. Například přehuštění dopravy v ulici Všehrdova se jeví jako další dopravní špunt ve městě. A to, co je podstatné, je i nutnost dořešení osobní automobilové dopravy ve městě, včetně parkování.

A taktéž, na co dlouhodobě upozorňuji, je třeba realizovat nutné dopravní investice, které by ulehčily dopravě v Uherském Hradišti. Na ně se řadu dlouhých let ani nešáhlo.

Ano, veřejná doprava je i mojí prioritou, nicméně je třeba mít na stole několik variant řešení. Nikdy neexistuje pouze to jediné, které je široké veřejnosti prezentováno. A také odborná oponentura je důležitá nejen z pohledu potřebných investic, ale i z pohledu cen jízdenek či provázanosti na integrovanou přepravu či dotační politiku Zlínského kraje.

Ing.Antonín Seďa

předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014