Loajalita nade vše kromě cti

Pomoc mladým a mezigenerační solidarita

cssd-bila-oranz-podklad-1.jpg

 Pomoc mladým a mezigenerační solidarita

Pro město je alarmujícím problémem snižování počtu obyvatel a stárnutí populace. Příčinou je odchod mladých spoluobčanů za prací a za bydlením, které je v Uherském Hradišti vysoce nákladné. A stárnutí obyvatel si vyžaduje zlepšení veřejných služeb, zejména v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Proto je důležité podporovat soudržnost města a mezigenerační solidaritu, a to na všech úrovních. Jedním z příkladů je i složení kandidátní listiny sociální demokracie, kde jsou zastoupeny různé věkové a profesní skupiny.

Jedinou cestou, jak zlepšit situaci mladých, je podpora dostupného bydlení formou výstavby městských bytů, včetně sociálních bytů a bytů pro seniory. V Uherském Hradišti se staví, ale ceny bytů jsou nad možnostmi výdělků v našem regionu. Problém vylidňování města souvisí i s nedostatkem odpovídajícího zaměstnání pro vysokoškolsky vzdělané spoluobčany. Je třeba posílit dětské skupiny a mikro jesle a počet míst v MŠ. Zároveň je třeba zvýhodnit občany města před nájemníky, kteří nemají trvalý pobyt v Uherském Hradišti.

Chce to bezplatné poradenství při směnách městských bytů, aby se uvolnily větší byty pro mladá manželství. Je třeba nastavit podmínky developerům, aby pomohli městu získat nové městské byty. A z pohledu demografického vývoje bude třeba vybudovat nové kapacity pro seniory či zdravotné postižené, včetně podpory výstavby hospice. Ten v našem regionu a v našem městě schází. V rámci soudržnosti chceme otevřít komunitní centrum, kde se budou moci setkávat různé generace a předávat své zkušenosti. Budeme nadále podporovat Univerzitu třetího věku a budeme podporovat finanční a počítačovou gramotnost starších.

1 pro Vás

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014