Loajalita nade vše kromě cti

Podpora a zlepšení života občanů města

                                                           cssd-bila-oranz-podklad.jpg

Podpora a zlepšení života občanů města

Naší dlouhodobou je zlepšení života občanům města, kteří ze svých daní financují veřejné služby. Zároveň trpí zhoršeným životním prostředím a dopravní zátěží ve městě. S tím souvisí i negativní demografický vývoj, na který zodpovědní komunální politici musejí reagovat.

Chceme obnovit výstavbu městských bytů, zejména pro mladé a seniory. Bylo by dobré, ve spolupráci s bytovými družstvy, obnovit družstevní bytovou výstavbu.

Chceme nejen finančně podpořit obyvatele města s trvalým pobytem, ale zároveň hodláme motivovat občany města k cestám s MHD. Proto zavedeme zlevněné jízdné MHD, kdy občané ušetří 500 Kč ročně. Zvýšíme finanční příspěvek na narozené dítě ve městě. Uvažujeme o snížení či zrušení poplatků za psy a o zvýhodnění separace sběru TKO.

Chceme více zeleně a méně betonu ve městě, zlepšíme péči o zeleň a zvýšíme investice k ochraně a k obnově vodních zdrojů i k využití dešťových vod ve městě. Je třeba realizovat dopravní stavby, důležité pro rozvoj města a potřebné ke snížení dopravního zatížení.

1 pro Vás