Loajalita nade vše kromě cti

Poděkování voličům a spoluobčanům

Skončily komunální volby a je vhodné říci, i když se mi to neříká lehce, že je sociální demokracie prohrála. Například v Uherském Hradišti jsme obdrželi pouze 5,53% hlasů, což znamená jeden mandát v zastupielstvu města. To ještě před čtyřmi roky jsme jich měli pět. ČSSD je v krizi a má řadu problémů. Přesto je to jední levicová strana, která hájila, hájí a bude hájit zájmy zaměstnanců, seniorů a rodin s dětmi. Problém v současné době je, že neumíme přesvědčit voliče, aby nám dali opětovně důvěru. Proto chci poděkovat těm voličům a spoluobyvatelům, kteří nám zůstali věrní a kteří mi dali osobní prefernce. Moc si toho vážím, i když ani to k mandátu v ZM nepomohlo.