Loajalita nade vše kromě cti

Pár postřehů k penzím

Sociální demokraté prosazují důstojné stáří a současná vláda napravila základní chyby předchozích vlád. Jednorázový příspěvek 1200 Kč, změna pravidel pravidelné valorizace penzí se zvýšením limitu na 2,7% počítaný nově z 50% růstu mezd a ze 100% inflace, zastropování odchodu do důchodu na 65 let či stabilizace podílu průměrného důchodu na 40% k průměrné mzdě jsou kroky, které zlepšili postavení našich seniorů. Nicméně se ČSSD nepodařilo prosadit, aby rozpočtový přebytek z roku 2016 šel na posílení důchodového účtu.

V rámci budoucího vývoje je třeba dořešit některé problémy, se kterými se naši občané potýkají. Existují totiž obory, ve kterých není možné, aby v nich lidé pracovali do 65 let. Problémem je také tento věk odchodu do penze pro ženy matky. Ještě problematičtější je rozdíl v důchodech mezi staro důchodci a těmi, kteří odchází do penze nyní. Pro stabilitu solidárního důchodového systému je potřebné navrhnout i změnu pro OSVČ či daleko více motivovat zaměstnavatele k příspěvku na důchod pro své zaměstnance. A je třeba pomoci rodinám pečujícím o děti či nemohoucí, například tím, že u těchto osob by se důchod počítal z průměrné mzdy. Samostatnou kapitolou jsou redukční pásma u osobního vyměřovacího základu či tolik potřebná stabilita solidárního pilíře důchodového systému.

Bylo by chybou snižovat odvody na sociální či zdravotní pojišťění, protože je iluzorní představa, že se snížení odvodů promítne automaticky do zvýšení mezd a platů. Vždyť již dnes se důchodový účet potýká s deficitem. Přitom nelze dopustit, aby odchodem do penze se člověk stal občanem druhé kategorie. Proto je důležité, aby valorizace penzí byla stejná pro všechny, co se týče její výše a nároku. To je jedině spravedlivé a humánní.

Pravice se snaží obalamutit občany, že je potřeba důchodový systém reformovat. A opět navrhují zrušený druhý pilíř, který snižoval příjmy v prvním solidárním pilíři. Řešením je například vyšší zdanění peněz, které odcházejí do zahraničí. Například zavedením zákona o dani z obratu. Tento zákon u nás již platil a platí v Rakousku, USA, Kanadě či v Japonsku. Dodatečné příjmy z této daně by zvýšily příjmy ve státním rozpočtu a umožnily by stabilizaci nejen penzijního systému, ale i zdravotnictví. A to na úkor vyváděných zisků z naší země. Tyto příjmy by zároveň umožnily provést změny pro předčasný odchod do důchodu pro ženy matky či pro zaměstnance oborů, které jsou fyzicky vysoce náročné.