Loajalita nade vše kromě cti

Pár ohlédnutí za komunálními volbami 2014

Pan prezident Miloš Zeman často připomíná, že je třeba změnit volební systém a posílit takzvané panašování či zavést přímou volbu starostů. Pokud si tyto návrhy převedeme na volební výsledky města Uherské Hradiště, pak by se jeho starostou nestal Stanislav Blaha, ale Květoslav Tichavský. A pokud by měla vzniknou většinová koalice na základě výsledků voleb a preferencí samotných voličů, pak by to byla koalice ODS, ČSSD a ANO 2011 s 15 mandáty z celkových 27.

Nicméně výsledek povolebního vyjednávání, na základě programových priorit, personálních požadavků i politického pragmatismu, byl jiný. Utvořila se koalice ODS, Lidovců, KRUHu a TOP09 (13 mandátů) a k tomu dva hlasy přeběhlíků ze ZH (Fr.Elfmark,  Fr.Prachař). Takže současná radniční koalice disponuje 15 hlasy a zastupuje 98 182 hlasů voličů, protože ZH se obou současných zastupitelů zřeklo. A současná opozice tedy zastupuje 85 293 hlasy. Pokud bychom ovšem zahrnuly i hlasy ZH, pak počet hlasů dosáhne 103 050 (hlasy SPO a Sdružení nestraníků, na rozdíl od hlasů ZH totiž propadly).

Z tohoto pohledu je zřejmé, kdo rozhodoval o podobě současné radniční koalice. A to bez ohledu na názor voličů či programové priority té které politické strany a hnutí. Nakonec radniční koalice nerespektovala výsledek voleb ani při obsazování komisí Rady města, kde zvolila pravidlo jedna strana, jeden zástupce.  Ovšem s tím, že si zároveň radniční koalice ponechala předsednictví v jednotlivých komisích a tím získala většinu v těchto poradních orgánech RM. Tento nedemokratický přístup současné radniční koalice se odrážel při jednání zastupitelstva města, kde se natvrdo projevil arogantní a přezíravý přístup „vítězů“ voleb.

A protože se blíží komunální volby, je nutné výše uvedené skutečnosti připomínat. Každá politická strana má svůj volební program a má své představitele, kteří tento program chtějí realizovat. Pokud se vytváří koalice, pak je zřejmé, že ne vše se z programu podaří prosadit. Na straně druhé se však musí respektovat programové priority a morální zásady. Nelze něco dělat před volbami a něco jiného po volbách. V tom se snad shodnu s většinou spoluobčanů.

A je na nich, jak s předloženými informacemi naloží a jak nakonec rozhodnou. I na nich totiž leží spoluodpovědnost za budoucí vývoj a kvalitní životní prostředí v našem krásném městě. 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014