Loajalita nade vše kromě cti

Odmítám stavbu spalovny nebezpečného zdravotnického odpadu v Uherskohradišťské nemocnici

Opravdu záhadný je způsob práce některých politiků a úředníků, kteří do poslední chvíle tají výstavbu spalovny nebezpečného zdravotnického odpadu v naší Uherskohradišťské nemocnici. Ano, na úřední desce MěÚ Uherské Hradiště se objevila informace o záměru vybudovat v areálu nemocnice novou spalovnu nebezpečného zdravotnického materiálu, takže podle zákona informace pro občany padla. Nicméně tento odpad by neměl pocházet pouze z Uherskohradišťské nemocnice a.s., ale i z ostatních nemocnic Zlínského kraje. Údajně má být spalováno 1000 tun odpadu a tento se má svážet každý den, včetně sobot a nedělí. Což kromě ohrožení životního prostředí ještě zatíží již tak přetíženou dopravu.

Záměr „Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici, a.s. je pro veřejnost zavádějící, protože nová spalovna s příslušenstvím má být vybudována cca 50 metrů od té stávající. Proč současné vedení Zlínského kraje, vedení nemocnice a města Uherské Hradiště neinformuje širokou veřejnost o této nebezpečné stavbě. A to v místech, které jsou s ohledem na kumulaci obyvatel nevhodné. I s ohledem na plánované využití opuštěného areálu nemocnice pro budoucí bytovou výstavbu.

Existuje množství otázek, proč vůbec má taková spalovna vzniknout v Uherském Hradišti a proč odpovědní politici, kteří mají zastupovat zájmy spoluobčanů, o tomto záměru mlčí. Dokonce by se dalo říci, že o tomto záměru záměrně mlčí a mlží. Jsem přesvědčen, že se musí svolat mimořádné zastupitelstvo města, aby vyjádřilo svůj protest vůči tomuto záměru.

Čas tlačí, protože připomínky k záměru mají date line již 28.6.2020. A zejména by se měli zvednout občané a začít protestovat proti výstavbě spalovny v naší nemocnici.

(odkaz na dokumentaci projektu  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8262)