Loajalita nade vše kromě cti

O všem je třeba pochybovat

V názvu článku jsem si vypůjčil slova René Descartes, která charakterizují postoj svobodných a moudrostí obdařených lidí. Snad dnes již nikdo nepochybuje, že se vlivem nejen coronaviru změnila světová politika. Stačí se podívat na průběh, výsledky a postoj stále ještě prezidenta Donalda Trumpa a rozdělení americké společnosti, které tato země naposledy pamatuje z období války Severu proti Jihu. Totéž lze říci o Brexitu a dnešní Velké Británii, která je nejen rozdělená, ale bude brzy čelit tlaku na nezávislost Skotska a Severního Irska.

Pokud se vrátíme do našich mělkých českých, moravských a slezských vod, pak změna politiky je také zřejmá. K moci se dostalo a má stabilní podporu veřejnosti populistické a všeobjímající ANO 2011, po volbách posílilo ultra populistické a zároveň nacionalistické SPD a také Piráti, kteří využívají vzedmutí liberalismu v pokračující se krizi globálního kapitalismu. K tomu „pravicová“ populistická opozice a voličsky vyčpělé levicové strany.

Dokonce to vypadá, že naše společnost jakoby stále čekala na příchod mesiáše, který by vyřešil základní problém dneška. A podle médií, vlády i opozice je to pandemie Covid-19.

Politika se scvrkla na PR agentury, společenský život a sociální kontakty se smrskly na sociální sítě a jakoby se přestal užívat normální selský rozum. Zřejmě proto, že šíření strachu, nenávisti a závisti se stalo politikem, politikem pro rozdělení společnosti. Přitom platí, že pokud chce jakýkoliv národ usilovat o vyřešení jakékoliv krize, pak musí držet pospolu. Poučení z období Svatoplukových prutů, Staročechů a Mladočechů, z let 1938 a 1968 sice existují, ale nejsou našinci naplňována. A snad nejhorší je neschopnost politiků řešit problémy vlastních občanů a naproti tomu se snažit tyto problémy maskovat vnějšími či smyšlenými nepřáteli. Nebo tím, že zacpeme ústa penězi těm, kteří jsou sto odhalit, co je pravda či lež.

Ze svých dlouholetých životních, profesních a politických zkušeností vím, že za vším rozhodnutím je třeba hledat peníze. Proto je důležité o všem pochybovat a pokud možno si jakékoliv informace prověřovat. A zejména se nenechat shánět do stád jako ovce. Současný svět se s nikým nemazlí a často je velmi těžké oddělit zrno od plev. Přesto je nebezpečné pro naši svobodu a vývoj demokracie nepochybovat a nechat se vést vůdcem. Opět se můžeme poučit z historie, která by nám Čechům, Moravanům a Slezanům měla pomoci otevřít oči.

A také je třeba přestat trpět mesiášstvím, protože v životě vždy platilo a platí stále: Co si neuděláme sami, nebudeme mít. Proto přeji všem v dalším letech moudrost a pochybnosti.