Loajalita nade vše kromě cti

Životopis

Osobní údaje:

Jméno a příjmení: ing. Antonín Seďa
Datum narození: 12.12.1960
Rodinný stav: ženatý (1983)
Děti: syn Ondřej(1984), syn Marek(1986)
Bydliště: 686 05 Uherské Hradiště, Kopánky 1155

Pracovní zkušenosti:

Od 27.10.2017 po neobhájení poslaneckého mandátu zaměstnancem Evektor-Aerotechnik, a.s. Kunovice - Obchodní oddělení (projektový manažer).

Červen 2001 - červen 2002 Evektor-Aerotechnik, a.s. Kunovice - Obchodní oddělení (pracovník obchodního oddělení OTS)
Květen 1998 - červen 2001 LET, a.s. Kunovice - Obchodně technické služby (vedoucí vnějších služeb)
Listopad 1996 - květen 1998 ABB Energetické systémy, s.r.o. - divize servis (vedoucí technik servisu elektráren, obchodní služby)
Leden 1986 - listopad 1996 LET, a.s. Kunovice - konstrukce letadel (zástavba pohonných soustav)

Vzdělání a kvalifikace:

1993 - 1994 Podnikové hospodářství a management (švýcarská nadace Transfer)
1983 - 1985 VA Brno, odbor stavba letadel, civilní posluchač, stipendista pro LET, a.s. Kunovice
1980 -1983 VUT Brno fakulta strojní
1976 - 1980 SPŠ strojní Uherské Hradiště

Politická činnost:

Od 12.2020 člen Výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizaci Zastupitelstva Zlínského kraje

V roce 2018 lídr kandidátní listiny ČSSD pro komunální volby v Uherském Hradišti. Od 15.10.2018 pouze řadový člen České strany sociálně demokratické. Člen Masarykovy demokratické akademie. Od 7.12. členem Finančního výboru ZM . Od ledna 2019 člen Komise pro rozvoj města a strategické plánování RM Uherské Hradiště.

V roce 2017 jako lídr kandidátky ČSSD ve Zlínském kraji neobhájil poslanecký mandát, který mu skončil 26.10.2017. Předseda MO ČSSD, předseda OVV ČSSD, člen KVV ČSSD Zlín, člen Masarykovy demokratické akademie.

Po rozpuštění poslanecké sněmovny 28.8.2013 se jako lídr kandidátky ČSSD ve Zlínském kraji zúčastnil předčasných voleb. Dne 26.10 byl znovuzvolen poslancem Parlamentu České republiky (čtvrté funkční období). Od 26.11. zastává funkci místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie. Člen Výboru pro obranu. Člen Podvýboru pro válečné veterány, Podvýboru pro obranu a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR, Podvýboru pro akvizice MO, pro obchod s vojenským materiálem a inovace AČR. Od 19.12.2013 vedoucím Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO. Člen Podvýboru pro dopravu a místopředseda Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku při Hospodářském výboru. Člen Stálé komise pro kontrolu činnoti Vojenského zpravodajství. Od července 2014 zvolen prezidentem spolku EURODÉFENSE CZ z.s. Místopředseda redakční rady časopisu CDIS Review. Místopředseda Branné komise ČSSD.

V říjnu 2014 znovuzvolen členem Zastupitelstva města Uherské Hradiště (šesté funkční období), předseda Kontrolního výboru ZM a předseda Klubu zastupitelů ČSSD v ZM.

Ve volbách 29.5. 2010 obhájil pozici poslance PS PČR za Zlínský kraj (třetí funkční období), byl předsedou Stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství do 19.2.2013, členem Výboru pro obranu, členem Výboru pro sociální politiku, od 19.2.2013 předsedou Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO a členem Výboru pro vědu a technologie PS NATO, místopředsedou Branné komise ČSSD, místopředsedou Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského Výboru PS PČR, členem Podvýboru pro strategické koncepce a reformu AČR a Podvýboru pro kontrolu akvizic MO a obchodu s vojenským materiálem, členem Podvýboru pro vězeňství.

Od června 2006 poslancem PS PČR (druhé funkční období), odborným mluvčí ČSSD pro obranu, místopředsedou Výboru pro obranu, členem Výboru pro bezpečnost (od 4.11.2009), členem Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, členem Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO, místopředsedou Branné komise ČSSD, dlouholetým členem redakční rady časopisu CDIS Review
2002-2006 poslanec PS PČR, člen Výboru pro obranu a bezpečnost, člen Stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO.
1994-2014 členem ZM Uherské Hradiště, v letech 1998-2002 členem Rady města Uherské Hradiště.

V letech 1996-1998 předsedou OVV ČSSD. Dříve členem ÚVV a KVV ČSSD, místopředsedou OVV ČSSD a dlouholetým předsedou MO ČSSD. V současné době člen KVV ČSD, předseda OVV ČSSD a předseda MO ČSSD.

Prosinec 1989 vstup do ČSSD (spolu obnovoval činnost ČSSD)
Do roku 1989 nečlen ani kandidát žádné politické strany

Držitel následujících ocenění

Záslužný kříž Náčelníka vojesnké kanceláře prezidenta republiky 1.stupně (30.4.2015)

Cena Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2019 (25.4.2019)

Plaketa Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (13.4.2010)

Vyznamenání Vojenského sdružení rehabilitovaných (2012)

Vyznamenání Armádních sil Asociace pro komunikaci a elektronizaci (2010)

Plaketa k 90. výročí Svazu letců (2008)

Pamětní plaketa Ministerstva obrany Péče o válečné hroby (12.9.2017)