Loajalita nade vše kromě cti

Volný čas

Politika je nedílnou součástí občanské společnosti, základem to každé společnosti demokratické. Je proto pochopitelné, že jako komunální politik i jako poslanec se zapojuji do činnosti organizací neziskového sektoru. Zároveň je mým úkolem pomáhat jednotlivým organizacím a spolkům. Proto rád podporuji činnost charitativních organizací a nadací, ať již finanční výpomocí či morální podporou.

Základem je pro mne rodina a péče o syny. Zároveň je pro mne důležité udržovat dobré vztahy s příbuznými, známými a především se svými přáteli. Proto se snažím využít každé volné chvíle ke vzájemnému setkávání a společnému využití volného času, včetně společné dovolené.

Přesto, že jsem nikdy nebyl profesionálním sportovcem mám ke sportu velmi blízko. Celý svůj život hraji kopanou, na vysoké škole jsem hrával závodně pozemní hokej.Své dva syny vedu ke sportu také a rád jsem je doprovázel při hokejových a fotbalových utkání.

Rád mám zimní sporty a především turistiku. Pro mne osobně pobyt v přírodě znamená aktivní odpočinek, ze kterého nabiji novou energii pro svou práci. Především Chřiby jsou pro mne srdcovou záležitostí ve všech svých ročních obdobích. Nevyhýbám se ani jiným sportům. Každoročně pořádám Sportovní den v Dělnické tělovýchovné jednotě ve Květné, pravidelně se účastním sportovních klání v rámci ČSSD i mimo ni.

Můj dlouhodobý zájem o historii se odrazil v celoživotním zájmu o numismatiku. Členem České numismatické společnosti jsem od roku 1986 a od roku 1990 působím jako jednatel pobočky ČNS v Uherském Hradišti.Zajímám se o historické filmy a knihy, navštěvuji historické památky a sbírky historického umění.

Již od raného mládí rybařím. Mám rád společně strávené chvíle s rodinou či s přáteli u vody. Jsem členem Moravského rybářského svazu v místě bydliště. Řeka Morava a její slepá ramena či Baťův kanál nabízejí nejen zajímavé úlovky,krásnou přírodu, ale i možnost aktivní rekreace.

Láska k přírodě a její soužití s lidmi mě drží od dětství. Jako člen Českého zahrádkářského svazu mám ve Starém Městě malou zahrádku, kde nacházím fyzickou relaxaci k mému převážně sedavému zaměstnání. Často si však musím přiznat, že práce na zahradě vyžaduje daleko více času, než mi moje práce umožňuje.

Téměř celý život žiji na Moravském Slovácku. Vždy a rád se hlásím k historickým, kulturním a folklórním tradicím regionu, ve kterém žiji a pracuji. Rád chutnám zdejší víno i kvalitní slivovici, obdivuji cimbálovou muziku a rád si zazpívám slovácké lidové písničky. Také jsem přesvědčen, že se v tomto kraji rodí nejpěknější děvčice z celého světa. Prostě tento kousek světa je mi srdci nejbližší.