Loajalita nade vše kromě cti

Cíle a myšlenky

Motto: Loajalita nade vše kromě cti

Sociální cítění a solidaritu s ostatními spoluobčany mám zřejmě v krvi, protože ihned po listopadu 1989, kdy jsem spolu obnovoval činnost sociální demokracie na Uherskohradišťsku, jsem si uvědomil, že změny, které čekají naši společnost, mohou bez silné sociální politiky a vzájemné mezilidské solidarity způsobit hodně těžkostí a mnoho zlého ve vztazích mezi jednotlivými sociálními a profesními skupinami, mezi městy a venkovem i mezi jednotlivými regiony.

Svojí každodenní prací v komunální politice a od června 2002 také prací v PS PČR jsem se snažil a snažím provádět slušnou a poctivou politiku, protože jsem přesvědčen, že se úcta v pravdu vyplácí. A to přesto, že Boží mlýny melou někdy zatraceně pomalu. Vždycky jsem silně pociťoval a pociťuji zodpovědnost za zlepšení situace, ve které se ocitli moji blízcí, známí i mí spoluobčané. A kdo jiný, než lidé jako já, tedy lidé s jistými profesními a životními zkušenostmi a s vizí demokratické a sociálně spravedlivé společnosti, by měli tuto vizi prosazovat v praktické politice.

Nestydím se za to, že jsem patriot a jsem hrdý na region, ve kterém žiji a pracuji. Děkuji Vám všem za podporu, které se mi při volbách v roce 2006 dostalo. Mohu slíbit, že se vynasnažím podporovat ekonomický rozvoj regionu tak, aby se našim dětem a všem mým spoluobčanům žilo lépe. Právě pro náš společný domov chci napomoci uvést v život motto mého oblíbeného státníka, českého krále Jana Lucemburského „ Já sloužím".