Loajalita nade vše kromě cti

Není řešení, jako řešení

Jak je vidět na případu restaurace ve Staré radnici, která již dva roky zeje prázdnotou, radniční koalice nemá zájem na efektivním využíváním svých nemovitostí. Protože tohle není první a zřejmě ani poslední případ, kdy město přichází o zdroje příjmů. Vždyť dluh na nájemném je 240 000 Kč a další náklady si vyžádá exekuce. Podle sdělovacích prostředků radní již neuvažují o komerčním pronájmu, ale podle nějaké ideové studie, kterou ostatní zastupitelé ani neviděli, natož aby se k ní mohli vyjádřit, se uvažuje o využití této památky pro potřeby zastupitelstva. A to, že jsou prostory bývalé radniční restaurace ve špatném technickém stavu je spíše problém podmínek pronájmu a jeho kontroly, než negativní zkušenosti s posledním nájemcem. A často slýcháváme,že nájmy jsou vysoké a pak nezbývá dostatek prostředků na běžnou údržbu a opravy.

Město v současné době vede několik soudních sporů. Tím největším je soudní spor se zhotovitelem Aquaparku, firmou UNISTAV CONSTRUCTION. Nedávno dostali všichni zastupitelé města dopis, který vinu za dnešní stav a soudní řešení sporu dává současnému vedení radnice.Přesto, že se kontrolní výbor a to opakovaně,zabýval výhradami zhotovitele a stále se opakujícími závadami, bude nutno se k dopisu firmy vrátit. Nejde ani tak o určení viníka sporu, k tomu máme příslušné soudy. jde spíše o to, v jakém technickém stavu se Aquapark nachází a zda za několik let nebude nutno provést úplnou rekonstrukci, zejména z pohledu jejího technického zázemí. Podobným problémem je současný stav bývalých městských lázní, které kdysi vedení města neuváženě prodalo. Z výše uvedených případů je nutno zdůraznit, že není řešení, jako řešení.

ing.Antonín Seďa, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014