Loajalita nade vše kromě cti

Nekompetentnost vedení ohrozí dopravní obslužnost Zlínského kraje

Pravicová krajská koalice ve složení KDU-ČSL, ANO 2011, STAN a ODS před nedávnem tvrdila, jak zvýší dopravní obslužnost a kvalitu veřejné přepravy ve Zlínském kraji. Občané ji zatleskali a již se těšili na dalších 10 let kvalitnějšího a dostupnějšího cestování. Nicméně veřejné řízení napadla společnost Bus Line LK z důvodu diskriminace v zadávacích podmínkách a Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚHOS tendr nakonec zrušil).

Nedojde tudíž ke zlepšení veřejné dopravy, naopak mohou nastat komplikace a přepravní provizorium. Kraj bude muset, zřejmě zadávacím řízením bez uveřejnění urychleně zajistit dopravce k obsluze svého území a to od prosince 2019 do září 2020. A je otázkou za jakou cenu, v jakém rozsahu a v kvalitě. Tento zpackaný tendr ukazuje na nekompetentnost vedení kraje a zároveň na plýtvání s veřejnými prostředky. Po dobu provizoria se budou muset měnit  dříve domluvené jízdní řády, nenavýšení počtu obslužných kilometrů způsobí komplikace dopravcům a jejich zaměstnancům. A také se ukazuje, že dříve vedená kritika pravicové opozice vůči minulému vedení kraje, byla spíše, jak rád tvrdí A.Babiš  „účelovkou“.

Rozhodně bych nehovořil o nekompetentnosti vedení Zlínského kraje, pokud by zrušení tendru bylo jedinou chybou. Ale i ukvapená a v současnosti stále nedomyšlená výstavba nové krajské nemocnice a zejména netransparentnost jejího financování podporuje moje tvrzení.

Opravdu je škoda, že nedojde k avizovanému zvýšení dopravní obslužnosti či ke zvýšení komfortu veřejné přepravy. A je škoda, že široká veřejnost není seznamována s relevantními informacemi kolem krajského zdravotnictví. Především z důvodu stability personálu.

Otázkou je, jak dlouho bude trpět nekompetentnost současného vedení ZK široká veřejnost.