Loajalita nade vše kromě cti

Nejpalčivější problém Uherského Hradiště a jak jej řešit

Přesto, že naše město je krásné a většině obyvatel se v Uherském Hradišti dobře žije, má řadu problémů.Náš komunální volební program Pro náš společný domov obsahuje konkrétní návrhy, jak tyto problémy řešit. Proto se zaměřujeme na podporu a zlepšení života občanů, na zlepšení životního prostředí, chceme přívětivý a otevřený městský úřad a prosazujeme, aby Uherské Hradiště bylo soudržné město s mezigenerační solidaritou.

Určitě za velký problém považuji dopravní zatížení města a znečištěné životní prostředí exhalacemi a polétavým prachem. Pro mne je alarmující negativní demografický vývoj a odchod mladých spoluobčanů mimo město či dokonce mimo Zlínský kraj. Chci, abychom finančně podpořili občany města s trvalým pobytem, z jejichž daní se financují veřejné služby, které využívají návštěvníci města i obyvatelé sousedních měst a obcí.

Proto navrhujeme výstavbu městských bytů, zvýšení příspěvku na narozené dítě či zlevněné jízdné na MHD. Uvažujeme i o zrušení poplatku za psy pro občany města a o snížení plateb za svoz TKO pro ty, kteří komunální odpad třídí. Klademe důraz na zlepšení životního prostředí, které má významný vliv na zdravotní stav obyvatel i na kvalitu jejich života. Chceme více zeleně, parčíků i odpočinkových a klidových zón pro aktivní život občanů Uherského Hradiště.