Loajalita nade vše kromě cti

Nastane někdy změna vedení města k bydlení a k demografickému vývoji?

Snad každá z kandidujících politických stran v Uherském Hradišti nabízela podporu bydlení. V současné době je nové bydlení nedosažitelné pro mnohé sociální skupiny a drahé novostavby nakupují zejména bohatší lidé s cílem je pronajímat. A s cenou bytů pak roste i cena pronájmu, což se stává velkým problémem pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Dalším problémem nedostupného bydlení je odliv občanů města na venkov nebo do velkých měst, kde je sice pořízení bydlení stejně drahé, ale výdělky jsou daleko vyšší.

Radniční koalice již druhé funkční období je k tomuto problému velmi pasivní a za jediné řešení považuje soukromou výstavbu pomocí developerských firem. A pokud se nějaký volný byt v portfoliu města přece jen objeví, pak se vypíše elektronická aukce, kde rozhoduje výše nabídky. Poslední zveřejněné projekty, zahrnující novou bytovou výstavbu, ve Staré Tenici, ve Štěpnicích či plánovaná výstavba v areálu uherskohradišťské nemocnice opět jde na ruku developerům. To samo osobě představuje dva velké problémy. Tím prvním je zástavba za každou cenu, bez ohledu na kvalitu životního prostředí, bez ohledu na námitky občanů, kteří již v dané lokalitě bydlí a bez ohledu na tolik potřebnou dopravní infrastrukturu a občanskou vybavenost. Druhým problémem je samotné drahé bydlení, kdy dochází toliko k pronájmům a nikoliv k potřebnému růstu obyvatel města z důvodu zvýšení financí města.

Město rezignovalo na novou výstavbu nájemních bytů pro sociálně slabé a nízkopříjmové obyvatele, neusiluje o tolik potřebnou výstavbu penzionů či domovů pro seniory. A také o občanskou vybavenost, jako jsou mateřské školky, jesle či dětské skupiny. Přitom právě lokalita v areálu nemocnice se nabízí jako vhodné místo pro tuto scházející občanskou vybavenost. Pokud město nebude aktivní a ponechá vše na developerech, pak vše dopadne velmi podobně jako výstavba bytových jednotek v Zahrádkách či v bývalých kasárnách.

Občané města by měli připomenout současné radniční koalici i současné opozici jejich sliby z předvolební kampaně a měli by požadovat jejich plnění. Ono je krásné před volbami prezentovat rozličné investiční záměry a studie, tu ke zlepšení životního prostředí kolem řeky Moravy, tu k podpoře bydlení či ke zvýšení počtu parkovacích míst. Realita je ovšem taková, že tyto studie buď končí v šuplíku nebo jdou na ruku developerům a jejich ziskům. A to bez ohledu na negativní dopady na dopravu, na životní prostředí stávajících i budoucích občanů města a bez rozšíření tolik potřebné občanské vybavenosti.