Loajalita nade vše kromě cti

Modernizace CTZ bez spalování komunálního odpadu

Když byla v červnu loňského roku poprvé informována veřejnost o nutnosti modernizovat teplárnu v Uherském Hradišti a byly současným panem starostou uvedeny varianty řešení, již tehdy jsem se velmi ostře postavil proti dnes radou města odsouhlasené variantě, která umožňuje spalovat komunální odpad. Odpad , který není možno třídit. V té době jsem také varoval občany města, že město nezadalo žádný oponentní posudek a že je již vymalováno. Varianta ZEVO, tedy spalování zemního plynu spolu s odpadem, je totiž ekonomicky výhodná, a to zejména pro německé vlastníky teplárny. Nicméně je velmi problematická, ba nebezpečná, vůči životnímu prostředí.

Současná radniční koalice opět takticky reagovala na výtky opozice PR články v městském zpravodaji a opět uskutečnila kulatý stůl, ovšem ty jsou vždy jasné a s předem určeným výsledkem. Mimochodem, spalování komunálního odpadu není jediným nebezpečím pro kvalitu životního prostředí, protože odpad bude nutno do spalovny nějak dopravovat a to za situace dnes přetížené Sokolovské ulice. Ale to pana starostu a poslance v jednom nezajímá. A tvrzení, že se kvalita ovzduší zlepší je jen argumentem pro současný stav a nikoliv po uskutečněné modernizaci.

A aby toho nebylo málo, ještě připomenu „zatajování“ výstavby spalovny nebezpečného odpadu v naší Uherskohradišťské nemocnici a.s. Problém není pouze v nízkém komínu a nebezpečí úniku toxických spalin, problém je i s dopravou nebezpečného nákladu centrem města. I v tomto případě dělali radní mrtvé brouky a teprve po aktivitě nás občanů, začali ve spolupráci s vedením nemocnice konat, ovšem ve prospěch výstavby spalovny. Opět bez oponentního posudku a bez ohledu na zdraví uherskohradišťských občanů. To opět musela zvítězit ekonomika nad ochranou života občanů nebo v tom byly finanční zájmy jednotlivců?

Tak jako jsem uvedl ve stejnojmenném článku Hradiště se stává oázou spaloven. Ano naše město je historické, kulturní , krásné a dobré pro život. Proto se ptám, není věcí naší generace tyto atributy města zachovat pro naše děti a vnoučata? Jsem přesvědčen, že kvůli vyšším ziskům investorů nesmí trpět životní prostředí ve městě a kvalita života našich spoluobčanů. Proto si vážím všech , kteří se nebojí říci svůj názor a kteří hájí hodnoty našeho života. Mohu pouze apelovat na své spoluobčany. Kdy se konečně probudíte a budete hájit zájmy své, zájmy svých dětí a svých vnoučat.

Soubory ke stažení

  • (40.32 kB)

Návštěva STC PS NATO na Aljašce