Loajalita nade vše kromě cti

Mladí by měli podporovat levicovou politiku

Nedávný průzkum volebních preferencí na středních školách ukázal, že mladí lidé volí pravici. Přitom například britská Labour party má vysokou podporu mladé generace, zejména z důvodu politických témat jako je boj s nezaměstnaností či dostupnost bydlení. Je třeba se ptát, proč je situace v České republice úplně odlišná. Mladí sociální demokraté tvrdí, že je to nedostatkem témat pro mladé, že se nedaří a to dlouhodobě spojit politiku strany s mladou generací. Možná, že na tom něco pravdy je, ale přesto se pokusím sdělit názor svůj.

Sociální demokracie má velmi kvalitní a přitažlivý program pro mladé spoluobčany a na rozdíl od svých politických konkurentů chrání mladé rodiny či studenty od zbytečných výdajů, které prosadila či prosazuje česká pravice. Například zrušení zdravotních poplatků, odmítání školného na veřejných školách, podpora rodin s dětmi, výstavba cenově dostupného bydlení či společné zdanění manželů. ČSSD je také zastáncem našeho členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Problém tedy leží někde jinde, pokud ovšem mladí spoluobčané programy jednotlivých politických stran a hnutí vůbec čtou. Což může být také jednou z dalších příčin tohoto stavu, který mne osobně nenechává klidným.

Vzpomínám si na slova bývalého hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, který často používal výraz „Mamahotel“. Maminky jistě ví, o čem mluvím. Prostě většina našich mladých se osamostatňuje, na rozdíl od mladých Britů, až po třicátém roce svého života. Do té doby má vystaráno od své rodiny a blízkých. Tudíž nemají každodenní starosti o bydlení, provozní náklady, vyprání či stravu. A také nic neutratí a proto jim zbývá i na tolik potřebnou zábavu. Zároveň vidí úspěšné podnikatele,  které pravice dlouhodobě  prosazuje a žijí v iluzi, že tohle je jejich vysněná životní dráha. Často u nich schází sociální cítění, obyčejná mezilidská a mezigenerační solidarita, která stmeluje společnost a rodinu jako celek.

Jsem rád, že matky či babičky si uvědomují kladný dopad politiky sociální demokracie na životní úroveň rodin a jejich dětí či vnuků. A je škoda, že si tuto základní věc neuvědomují i jejich děti či vnuci. Ale taková je doba, která je založená na spotřebě a na honbě za penězi. Přesto kvalita a dostupnost veřejných služeb je pro všechny, tedy i pro naši mládež daleko důležitější, než momentální zisk či zábava. A já jsem osobně rád, že si to alespoň někteří mladí spoluobčané uvědomují a že politiku ČSSD neváhají podpořit. A také chci poděkovat Mladým sociálním demokratům za jejich práci ve prospěch levicové politiky a ve prospěch mladé nastupující generace. Ta si kladné dopady politiky ČSSD uvědomí až později.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014