Loajalita nade vše kromě cti

Městu schází investice pro rozvoj města

Problém čerpání dotačních titulů či převádění investičních akcí na další rok se děje v poslední době hodně často. Připouštím, že možnou příčinou je nedostatek vhodných dotačních titulů či zaneprázdněnost projektantů. Ale podle mého názoru je hlavním viníkem současná radniční koalice, která si volí špatné investiční priority a snaží se vinu svést na někoho jiného.

Vzpomínám si na období let 2002 až 2006, kdy sociální demokraté byli součástí radniční koalice a kdy prosadili řadu dlouholetých a rozvojových investic, včetně zajištění jejich financování. Připomenu revitalizaci bývalých kasáren či rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Celková míra investic dosahovala tehdy miliardy korun. A v té době byly připraveny projekty, které měly napomoci rozvoji města a které měly odstranit jeho základní problémy.

Ke škodě věci od té doby se s těmito projekty nepohnulo a co je horší, ani nepohne. Protože současná radniční koalice, postavená na přeběhlících, nevyužila poslední možnost čerpat finance ze zdrojů Evropské unie či ze Švýcarských fondů. Připomenu, že mezi takové základní investice patří zejména dopravní stavby, jako obchvat Jarošova a vybudování nového mostu přes řeku Moravu. Což by umožnilo snížit dopravní zatížení a umožnilo by rozvoj města na pravém břehu řeky.

Dále je to napojení Průmyslové ulice na obchvat města I/50. Opět zlepšení dopravní situace, snížení ekologické zátěže a umožnění budoucího využití opuštěné části areálu nemocnice.A třetí investicí měly být parkovací domy, které měly vyřešit nedostatek parkovacích míst na  sídlištích.  Nic z toho se nerealizovalo. A to jsou pouze vyjmenované dopravní investice. Ale abych byl objektivní, radikální zlepšení dopravní situace přinese až prodloužení D55 od města k Moravskému Písku. A je jen dobře, že přes odpor některých ekologických organizací, bude stavba pokračovat. I když se zpožděním.

Pro budoucnost města jsou však důležité i další investiční akce, které jsou důležité pro město. Je to například dostatek dostupného bydlení pro mladá manželství či startovací byty. Důležitá je i podpora družstevního bydlení.

A pokud město má na svém účtu 80 milionů korun a přitom předpokládalo na tento rok deficit 140 milionů korun, tak je zřejmé, že chyba je někde jinde než v dotačních titulech. Ptám se, proč město neinvestuje samo bez dotací? Nebo proč tyto peníze nepoužilo na smysluplné a rozvojové investice, například do tolik potřebné dopravní infrastruktury. A ne čekat na přidělení dotace na skateborgové hřiště či na podobné „radniční“ investiční akce.

 

Ing. Antonín Seďa, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014