Loajalita nade vše kromě cti

Mé stanovisko k dnešnímu hlasování Zastupitelstva Zlínského kraje k výstavbě nové nemocnice v Malenovicích

Pro každého sociálního demokrata je prvořadá dostupnost a kvalita veřejných služeb, zejména zdravotní péče. A opravdu bych těžko hledal občana našeho Zlínského kraje, který by novou a moderní nemocnici nechtěl. Na straně druhé, každý moudrý hospodář, než se rozhodne, by měl mít ke svému rozhodnutí relevantní informace. A ty, protože nejsem členem ZZK prostě nemám. Mohu souhlasit s panem hejtmanem Jiřím Čunkem, že výstavba nové nemocnice je zpolitizovaná. Je ovšem otázkou na pana hejtmana, kdože tuto kauzu zpolitizoval?

Nebyl to právě pan hejtman, který od samého počátku zvolil netransparentní postup, a kdyby nebylo opozice, pak by na konkrétní dotazy neodpověděl? A proč tolik snahy a mediální podpory výstavbě nové nemocnice? Kdo tuto podporu financuje a proč?

Mohu souhlasit s vyjádřením pravicové opozice, že k prosazení tohoto 8 miliardového záměru je pan hejtman schopen udělat doslova cokoliv. Po dvakráte přerušené zasedání krajského zastupitelstva a „shánění“ hlasů na poslední chvíli se nejeví jako dobře projednaná investice, která zatíží náš kraj na desítky let. Nehledě na skutečnost, že Zlínský kraj nejprve nakoupí pozemky a pak se zastupitelé teprve dohadují, zda vůbec stavět a za kolik. Osobně mám problém s tím, že se nepřistoupilo na seriózní a odborné posouzení variant řešení, tj. modernizace stávající Baťovy nemocnice a výstavby nemocnice nové. Spíše byla snaha nadhodnocovat modernizaci stávající zlínské nemocnice. A také mi chybí dopady na personální a přístrojové zajištění zdravotní péče, včetně nutných investic do modernizací v nemocnicích v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži.

Ale snad největším otazníkem jsou důvody opuštění dříve schválené koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji bez toho, aby tato koncepce byla nahrazena koncepcí novou. Tohle je dle mého názoru jeden z důvodů, proč je třeba rozhodnutí o výstavbě nové nemocnice minimálně pozastavit. Vždyť na základě stále platné koncepce se provádějí obrovské investice a modernizace ve stávajících nemocnicích. A jaké dopady bude mít nová moderní nemocnice na zdravotnický personál a na kvalitu poskytované zdravotní péče v ostatních špitálech? Proč se neberou v potaz odborné, lékařské a technické připomínky k tomuto záměru?

Dalším důvodem, proč je třeba být obezřetný, je vlastní financování výstavby nové nemocnice v Malenovicích, její dostupnost pro pacienty a finanční dopady na další potřebné investice v kraji. Jako je výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, zajištění kvalitní a dostupné veřejné dopravy či investice do ochrany životního prostředí. V neposlední řadě je to o nutnosti výstavby nových domovů pro seniory, o rozšíření paliativní péče a o dofinancování sociálních služeb. Opravdu nám těch 8 miliard korun (já odhaduji minimálně 10 miliard Kč) na výstavbu nové nemocnice neohrozí budoucí rozvoj kraje?  Bude dostatek peněz na řešení současných problémů Zlínského kraje?