Loajalita nade vše kromě cti

Kvalita a dostupnost zdravotní péče je základem

Na včerejším zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště otevřela opoziční ČSSD otázku změn v krajském zdravotnictví. Sociální demokraté a nejen oni reagovali na předložené Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020, které projednalo na svém zasedání zastupitelstvo našeho kraje. Tento koncepční a podle mého mínění i strategický materiál byl předložen tak, aby jej opoziční zastupitelé nemohli ani přečíst. A nejen způsob předkládání materiálu, ale i odmítnutí oponentního posudku, založilo na odmítavé reakce odborné veřejnosti, ale i zastupitelstva města Kroměříže.

To, co je podstatné je kvalita a dostupnost zdravotní péče a to pro všechny občany Zlínského kraje. Nejsem proti centralizaci super speciální péče či péče, která závisí na velmi drahých a těžce dostupných přístrojích. Na straně druhé nelze přenášet ekonomické problémy zlínské Baťovy nemocnice na ostatní tři nemocnice. Například tím, že se budou rušit či omezovat některá oddělení a jejich zdravotní péče bude vykonávat zlínská nemocnice. Také zvolený postup panem hejtmanem je nelogický. Předně musí vyřešit problémy samotné Krajské nemocnice T.Bati a teprve poté může navrhovat centralizace či změny. A ty by měly odpovídat dříve schválené Strategické koncepci zdravotnictví do roku 2020 či Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020.

Je třeba poděkovat všem lékařům a zdravotnickému personálu za jejich péči o naše zdraví. A právě politici by měli zajistit, aby se tato péče dostala ke všem občanům a aby měl zdravotnický personál takové zázemí a podmínky, aby tuto zdravotní péči mohl poskytovat ve vysoké kvalitě. Pokud řeším jeden a to zejména ekonomický problém jedné nemocnice na úkor nemocnic jiných, pak to není ani správné, ale ani zodpovědné. Podporuji změny, které zvýší efektivitu provozních nákladů či  zvýšení kvality zdravotní péče. Ale nemohu souhlasit, aby to bylo na úkor její dostupnosti či bezpečnosti pacientů. Systém zdravotní péče musí být komplexní a nesmí zahrnovat toliko čtyři nemocnice, zřizované Zlínským krajem.

Předložený materiál Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020 se může stát diskusní platformou pro konečné řešení, které se bude odvíjet od kvality a dostupnosti zdravotní péče, od souhlasu zástupců občanů i od jiných dříve přijatých koncepčních materiálu. Proto ČSSD vyzvala Radu města Uherské Hradiště, aby jednala nejen s vedením Uherskohradišťské nemocnice, a.s. a  další odbornou veřejností, ale zejména s hejtmanem Zlínského kraje, který je zodpovědný za zdravotnictví. Je třeba také zachovat míru solidarity mezi občany Zlínského kraje i mezi samotnými zdravotníky v našem kraji.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014