Loajalita nade vše kromě cti

Komu a čemu slouží interpelace poslanců na předsedu vlády

Tak tuto otázku položil kolega poslanec za KSČM  J.Valenta a zároveň si na ni odpověděl. Ale namísto toho, aby zároveň odlišil ústní interpelace na předsedu vlády a ostatní ministry, pustil se do kritiky interpelací na premiéra, a to ze strany sociálních demokratů. A prý zabíráme dobu určenou pro ústní interpelace, a že naše interpelace jsou účelové a že tím vlastně klesá zájem opozičních poslaneckých klubů o tyto interpelace.

Předně, nikdo, a ani pan kolega, nezpochybňuje právo každého poslance interpelovat pana předsedu vlády. Za prvé proto, že jako poslanci máme kromě legislativní činnosti i kontrolní činnost vůči exekutivě. Za druhé, že je nutno upozorňovat na problémy občanů naší země a chtít vědět, jak konkrétně bude tyto problémy vláda řešit. Vždyť pan premiér je zodpovědný za činnost celé vlády a pokud nejde problém řešit na jednotlivém ministerstvu, pak je nutno se obrátit na předsedu vlády.

Uvedu několik mých ústních interpelací na B.Sobotku a nechť čtenář uváží, zda se jedná o účelové interpelace či o aktuální problémy našich občanů. Témata k aktuálnímu stavu likvidace munice スーパーコピー 時計 v muničních skaldech ve Vrběticích, bezpečnostní opatření v boji proti terorismu po událostech v Paříži, odebrání a rozdělení dětí v Norsku, strategie hospodářského růstu a zaměstnanosti či čerpání strukturálních fondů EU jsou snad témata, která tíží a zajímají naše občany. A je otázkou, proč na daná témata neinterpelují opoziční poslanci.

Osobně jsem přesvědčen, že i koaliční poslanci mají právo na ústní interpelace. Zavazuje je k tomu jejich práce ve prospěch občanů České republiky. Pokud opozici vadí, že nemají dostatek času na své interpelace, pak mají těchto interpelací dávat více a zejména zvýšit svoji aktivitu. Protože pan kolega zapomněl dodat, že ústní interpelace se losují a pořadí záleží na tom, kolik poslanců se interpelací zúčastní. Dále je možno řešit problémy občanů formou přímých dopisů na členy vlády i premiéra nebo použít institutu písemné interpelace.

Ing. Antonín Seďa, místopředseda PK ČSSD