Loajalita nade vše kromě cti

Kompenzace v dopravě aneb o čem radní Zlínského kraje nemluví

Změna dopravy se ve |Zlínském kraji neobešla bez problémů. Zavedení krajského tarifu zavedl jednotné jízdné v autobusové dopravě a na delších tratích se dokonce zlevnilo. Problém nastal například u MHD v Uherském Hradišti, kde cena jednosměrné jízdenky vzrostla o 20% a ceny časových jízdenek se zvýšily dokonce o 30%. Přitom se zhoršila dostupnost těchto spojů z důvodu zrušení tarifu MHD u meziměstské dopravy.

Daleko větší problémy nastaly na železnici, kdy nový přepravce v řadě případů nedodržel jízdní řády a tím způsobil značné problémy cestujícím. Z důvodu komplikací při prodeji jízdenek sice někteří cestující cestovali zdarma, nicméně toto cestování přijde draho rozpočet Zlínského kraje. Ten sice avizuje udělení kompenzační pokuty přepravci, nicméně je otázkou, jakou výši kompenzace za nedodržení přepravních podmínek nastaví a jak ji vlastně zjistí.

Ovšem daleko větším problémem, o kterém nikdo z kompetentních radních Zlínského kraje nehovoří, bylo a zřejmě stále je ohrožení bezpečnosti samotné přepravy cestujících. Nedostatek personálu, zejména z pohledu jejich počtu a odbornosti, stále znamená nenaplněnost vlakových čet či přetížení strojvedoucích. Dokonce se vyskytly případy nemožnosti telefonického spojení s konkrétními vlakovými spoji. Je obrovským štěstím, že se doposud nestala žádná nehoda či tragédie. A je otázkou co na tyto problémy, pokud o nich vůbec ví, říká Drážní úřad a Drážní inspekce. Ministerstvo dopravy sice provedlo nějaké kontroly, ale světě div se, pouze v Čechách. A za tyto kontroly také nadělovalo pokuty.

Při veřejné dopravě není nejdůležitější pouze její kvalita a dostupnost, ale zejména její bezpečnost. Hazardovat s bezpečností cestujících a neinformovat veřejnost o skutečných problémech veřejné přepravy je nejen nezodpovědné, ale v řadě případů dokonce i trestné.

A pokud to současná krajská politická reprezentace činí, pak by měla převzít zodpovědnost a především sjednat nápravu. Na zajištění bezpečnosti není žádná pokuta dost vysoká.