Loajalita nade vše kromě cti

Klamavá reklama a co klamavá politika

V rámci ochrany spotřebitelů je jen dobře, že se politici a společnost zaměřuje na boj proti „šmejdům“ a proti klamavé reklamě. Ta na nás útočí ze všech stran, protože byznys je prostě byznys. A to bez ohledu na nějakou morálku těch, kteří toto klamavé zboží či služby nabízejí.

Ovšem podobným způsobem je třeba upozorňovat na klamavou politiku, která čím dál více využívá stejných prostředků, jako klamavá reklama. Odborníci na PR tvrdí, že politiku je třeba „prodávat“ jako prací prášek či štanglu salámu. O nic víc a o nic méně.

To, co je také společné, je potřeba mít na to značné peníze. Ty se dostávají do současné politiky pomocí oligarchů, kteří pomocí lží populistů a triků expertů na marketing replicas de relojes ovlivňují veřejné mínění ve svůj prospěch. A takto prezentovaná politika orientovaná na mocenské zájmy jednotlivců je špatná. Zejména, pokud politik „byznysman“ není svázaný s programem té které politické strany. Programová ne ukotvenost pak má za následek řešení problémů ad hoc, nepředvídatelnost politiky s velkou chybovostí jednotlivých rozhodnutí.

Základním cílem, jak klamavé reklamy, tak klamavé politiky, je upřednostňování zájmů jednotlivce před zájmy veřejnosti. A nakonec to vše zaplatí daňový poplatník a spotřebitel. Protože politika či obchod založený na lákání a kupování si přízně neslouží ve svém důsledku veřejnosti a není veřejnou službou. Cílené ohlupování lidí vede k nesamostatnosti, k omezení kritického myšlení a nakonec ke stále větší nedůvěře v politiky a v politický systém jako takový. A pak je pouze krok k autokracii či k nějaké formě diktatury.

A jakkoli je klamavá reklama nebezpečná pro člověka, pak klamavá politika je nebezpečná nejen pro občany samotné, ale zejména pro budoucí demokratický vývoj v zemi.