Loajalita nade vše kromě cti

Ke Strategii rozvoje chytrého regionu Zlínský kraj 2030

Koncem února jsem se jako host, zúčastnil semináře Zlínský kraj SMART. Byla představena strategie rozvoje Zlínského kraje z pohledu chytrého regionu. Cílem je zajištění kvalitního života obyvatel celého regionu, a to spoluprací a s využitím chytrých technologií. Celá strategie navazuje na strategické dokumenty a více jak roční práci odborných komisí.

Strategie se opírá o tři priority: Partnerství, síťování a tvorba prostředí, Lidé a osvěta a Podpora SMART řízení a jejich interakce do fungujícího celku. ZK SMART „zastřešuje“ projekty a strategii jednotlivých SMART City a vychází ze SMART řízení pro Zlínský kraj. Součástí této strategie mají být i investiční projekty našeho kraje, financované z Národního plánu obnovy České republiky po pandemii Covid-19. Dále je třeba zakomponovat úkoly Společnost 4.0 a potřebu resilience, úsilí odolávat výzvám a také je zvládat.

SMART region Zlínský kraj se má stát atraktivní, konkurenceschopný a technologicky vyspělý s vysokou kvalitou života obyvatel. Nicméně žádné řešení nebudou „chytrá“, pokud je lidé nepřijmou za své a nebudou je podporovat. Proto nejvíce záleží na důvěře a spolupráci. Z tohoto pohledu je nutno napřít úsilí nejen k informování široké veřejnosti, ale zejména k přesvědčení spoluobčanů o výhodnosti a prospěchu jednotlivých akčních plánů a konkrétních projektů. A to nejen v rámci Zlínského kraje, ale i obcí a měst celého regionu.