Loajalita nade vše kromě cti

K článku Cena Rochusu spustila „válku“

Je dobře, když opoziční politik oprávněně šlápne dalším politikům na kuří oko. ČSSD dlouhodobě kritizuje stavbu, která doposud stála více jak 60 milionů korun.  A to nejen z důvodu negativních dopadů na životní prostředí a NATURA 2000, ale také z důvodu rozdělení investiční akce na tři, aby se vůbec získala dotace z EU. Přínos na podporu cestovního ruchu či na zaměstnanost v regionu je téměř nulový. Provozní náklady dosahují milionů korun ročně. Přitom město téměř vůbec nevyužívá historie Velkomoravské říše pro prosazení rozvoje turismu či zaměstnanosti. Je dobře, že se ozvali právě ředitel společnosti Park Rochus, pan starosta, podnikatel a senátor či  krajský zastupitel místopředseda správní rady. Všechny totiž spojují problémy, které s tímto projektem souvisejí, včetně financování závad za zhotovitelem CGM Morava. A také je spojují jejich politické, pracovní či osobní vazby. Což se odrazilo v útoku na jejich dlouhodobého polického oponenta.

K panu řediteli Blahůškovi musím říci, že nemá pravdu a stačí připomenout nedostatečná opatření vůči sesuvům půdy či odvodům vody z cest, elektroinstalaci a další závady. Ty byly mimo jiné zmíněny i při výchozím jednání Kontrolního výboru ZM. I při jednání samotného zastupitelstva města.

K panu starostovi Blahovi uvedu, že velkou politiku do jednání ZM zavedl pan starosta a jeho arogantní chování a jednání je pro opoziční zastupitele známé. A nejen pro ně. Mohu vás pane starosto ujistit, že jsem neztratil kontakt s realitou, právě naopak. A na rozdíl od vás mám mimo jiné prověrku Národního bezpečnostního úřadu na bezpečnostní stupeň přísně tajné. Doufám, že si o ni také požádáte, i když mám pochyby, že by jste ji nakonec získal.

A pokud se oháníte hospodárností a transparentností hospodaření města, tak pouze připomenu některé vaše další hříchy. Například výstavbu Aquaparku s vedenou soudní pří a závadami, které ohrožují budoucí provoz, prodej pozemků a nedodržení pravidel pro výstavbu Nových Štepnic, kdy se mimo jiné o tuto kauzu zajímají orgány činné v trestním řízení či nevýhodná směna pozemků za Kauflandem.

K panu senátorovi pouze uvedu motto Oskara Wildeho: Žádný člověk není tak bohatý, aby si mohl koupit svoji minulost. A až uděláte pane Valento tolik co já pro občany města, kraje a České republiky, pak můžete kritizovat. A opravdu by mne zajímalo  o jakých lukrativních místech v poslaneckých lavicích hovoříte. Na rozdíl od vás nehájím hazard, ani se nesoudím se svým státem. Ale hájím zájmy občanů a zájem široké veřejnosti. K panu Dvouletému, dlouholetému to šéfredaktorovi DDK, pouze tolik. Nabídku být ve správní či dozorčí radě jsem odmítl z důvodu časových a také z důvodu mé dlouhodobé kritiky tohoto projektu. My jsme měli jinou představu o využití tohoto areálu, který jsem pomáhal předat ze státu na město. Jako sociální demokraté jsme nominovali do dozorčí rady odborníka na životní prostředí i projekty EU, ale ten byl z vaší strany odmítnut. Chápu, že máte krátkou paměť, protože platí: Čí chleba jím, toho píseň zpívám. 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014