Loajalita nade vše kromě cti

Jak zabránit odchodu mladých z města a jak řešit jejich situaci s bydlením?

Jedinou cestou, jak zlepšit situaci mladých, je podpora dostupného bydlení formou výstavby městských bytů, včetně sociálních bytů a bytů pro seniory. Již dnes existuje řada podpůrných programů pro financování této výstavby.

V Uherském Hradišti se staví, ale ceny bytů jsou nad možnostmi výdělků v našem regionu. ČSSD navrhuje i spolupráci se Slováckem či nově vytvořeným bytovým družstvem pro novou družstevní bytovou výstavbu. Problém vylidňování města souvisí i s nedostatkem odpovídajícího zaměstnání pro vysokoškolsky vzdělané spoluobčany.

Tady je prostor pro spolupráci s UTB a fakultou Logistiky a krizového řízení, s Hospodářskou komorou i s jednotlivými firmami v regionu. Je třeba posílit dětské skupiny a mikro jesle a počet míst v MŠ. Zároveň je třeba zvýhodnit občany města před nájemníky, kteří nemají trvalý pobyt v Uherském Hradišti.

Naše návrhy současné vedení města smetlo ze stolu, údajně proto, že to z pohledu legislativy nelze. Přitom v jiných městech stejné velikosti to lze. Chce to bezplatné poradenství při směnách městských bytů, je třeba nastavit podmínky developerům, aby pomohli městu získat nové městské byty.

A z pohledu demografického vývoje bude třeba vybudovat nové kapacity pro seniory či zdravotné postižené, včetně podpory výstavby hospice. Ten v našem regionu a v našem městě schází.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014